ماده 4 آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها

سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانه های نیرو، نفت، صمت و ارتباطات و فناوری اطلاعات، برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکتریکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات استخراج رمزدارایی را تدوین و ابلاغ نماید. استفاده از دستگاه های غیر استاندارد استخراج رمزدارایی با تشخیص سازمان ملی استاندارد ایران ممنوع است. در صورت تخلف مطابق با قوانین مربوط اقدام می‌شود.