ماده 2 آیین‌نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیئت دولت و تشکیل شورای اطلاع رسانی دولت

اعضای شورا عبارتند از:
الف- رییس دفتر رییس جمهور.
ب- سخنگو و سخنگویان تخصصی هیئت دولت.
پ- دبیر هیئت دولت.
ت- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ث- وزیر اطلاعات.
ج- وزیر امور خارجه.
چ- وزیر کشور.
ح- وزیر امور اقتصادی و دارایی.
خ- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.
د- وزیر یا وزرای مربوط حسب مورد.
ذ- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
ر- معاون رئیس جمهو ردر امور زنان و خانواده.
ز- رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
ژ- رییس مرکز ملی فضای مجازی.
س- مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی.
ش- معاون فرهنگ و ارتباطات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی.
ص- پنج نفر صاحب نظر در حوزه ارتباطات و رسانه به تشخیص رییس شورا.
تبصره 1- رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت به تشخیص رییس جمهور از بین اعضا یا خارج از اعضای فوق انتخاب و منصوب می‌شود و حق حضور در جلسات هیئت وزیران را دارد.
تبصره 2- رییس شورا می‌تواند از دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها و اشخاص صاحب نظر حسب مورد برای شرکت در جلسه شورا دعوت کند.
تبصره 3- رییس شورا می‌تواند کارگروه‌های تخصصی در حوزه اطلاع‌رسانی (از قبیل اقتصادی، سیاست داخلی و خارجی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، آموزشی و غیره) را به منظور رصد و بررسی افکار عمومی، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی رسانه‌ای برای موضوعات مهم پیش‌روی دولت، تعیین خط رسانه‌ای، هماهنگی و هم‌افزایی اقدامات رسانه‌ای دستگاه‌ها، ارزیابی عملکرد رسانه‌ای دستگاه‌ها در حوزه‌های تخصصی و بررسی کارشناسی دستور جلسه شورا تشکیل دهد.
تبصره 4- جلسات شورا با حضور نیمی از اعضا حداقل ماهی یک بار تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آرای حاضران اتخاذ می‌شود.