رای شماره 69 مورخ 1382/02/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 3/82

شاکی: آقای بهرام خدایی

موضوع: ابطال مصوبات شماره 29 مورخ 21/9/1379 و 25 مورخ 30/8/1379 کمیسیون کارگری شورای تامین استان تهران

تاریخ رای: یکشنبه 14 اردیبهشت 1382

شماره دادنامه: 69

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب در مورخ 1377/05/01 به عنوان نماینده هیات مدیره شرکت تولیدی و صنعتی جواهرنشان منصوب و فعالیت می‌نمایم. در تاریخ 26/ /77 شرکت تعطیل گردیده با شکایت کارگران جهت استفاده از بیمه بیکاری و پذیرش این شکایات اقدام به فروش ماشین ‌آلات در رهن بانک ملی شعبه بازار تهران می‌نمایند. اعتراضات مسئولین شرکت نیز بجائی نمی‌رسد تا اینکه کمیسیون کارگری شورای تامین استان طی نشست جلسه 25 مورخ 1379/08/30 طی بند (ب) بخش نهم خود مدیریت شرکت را توبیخ و طی جلسه 29 مورخ 21/9/79 اینجانب را با عنوان عامل مخل نظم و امنیت می‌شناسد تا دادگاه انقلاب اسلامی تهران با این مسئله برخورد قانونی کند. با توجه به عملکرد صادقانه درخواست ابطال و رفع اثر از مصوبات مذکور را دارم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوبات و نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان می‌باشد. نظر به اینکه موارد اعتراض شاکی در خصوص مورد صادر شده است و از مصادیق مقررات و نظامات دولتی محسوب نمی‌شود. بنابراین موردی برای رسیدگی نسبت به اعتراض شاکی و امعان نظر در این خصوص وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع