موخره آیین‌نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیئت دولت و تشکیل شورای اطلاع رسانی دولت

محمد مخبر- معاون اول رییس‌جمهور