رای شماره 364 مورخ 1381/10/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 340/81

شاکی: آقای مرتضی قراباغی

موضوع: ابطال بخشنامه شماره 47/11550/610 مورخ 21/8/1381 معاون برنامه‌ریزی و منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش

تاریخ رای: یکشنبه 8 دی 1381

شماره دادنامه: 364

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام aداشته است، بخشنامه شماره 47/11550/610 آموزش و پرورش مبنی بر اینکه معلمین متقاضی به جهت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد حق انتخاب رشته ندارند و رشته تحصیلی آنها صرفاً از طرف آموزش و پرورش مشخص می‌شود خلاف حقوق مسلم انسانی می‌باشد و تقاضای رسیدگی دارم.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به مقررات و مصوبات دولتی از جهات مغایر با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و امعان نظر در دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره 47/11550/610 مورخ 1381/08/21 وزارت آموزش و پرورش متضمن هیچ یک از جهات فوق‌ا‌لذکر نیست. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض مذکور وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع