رای شماره 192 مورخ 1383/05/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 288/82

شاکی:خانم زهرا هادی‌پور

موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه 11 مرداد 1383

شماره دادنامه: 192

مقدمه: الف- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/461 موضوع شکایت خانم زهرا هادی‌پور به طرفیت،‌ اداره کار شهرستان لاهیجان به خواسته اعاده به کار بر مبنای حکم‌های صادره و تقاضای دریافت حق و حقوق معوقه و ایام بیکاری به شرح دادنامه شماره 995 مورخ 28/3/79 حکم به ابطال رای قطعی مورخ28/2/79 هیات حل اختلاف لاهیجان صادر نموده است. ب- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/973 موضوع شکایت خانم زهرا هادی‌پور به طرفیت، اداره کار لاهیجان به خواسته نقض و ابطال رای مورخ 24/4/80 حکم به رد شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به اینکه دادنامه‌های فوق‌الذکر بر اساس دلایل و مدارک و محتویات خاص هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از کم واحد قانونگذار در خصوص مورد نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده فوق‌الذکر وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع