رای شماره 211 مورخ 1400/04/19 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران به خواسته ابطال دستورالعمل سازمان تاکسیرانی تهران به شرکتهای خصوصی به شماره 414/431943-11/5/99 - (صدور پروانه تاکسیرانی و پروانه بهره برداری) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

به: مدیران عامل محترم شرکت های تاکسیرانی خصوصی

موضوع: صدور پروانه تاکسیرانی و پروانه بهره برداری

با سلام و احترام

در راستای اجرای ماده 4 و 9 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 28/3/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی (مصوب 10/813774 هیات وزیران) به آگاهی می رساند، با توجه به مطالعات انجام شده و بررسی نقطه نظرات کارشناسان و دست اندر کاران امر و پس از تشکیل جلسات متعدد کارشناسی در این سازمان با حضور نمایندگان و کاربران دفاتر هماهنگی امور اداری، این سازمان از تاریخ 8/5/1399 اقدام به اجرایی و عملیاتی نمودن تفکیک پروانه تاکسیرانی و پروانه بهره برداری نمود که به منظور اطلاع، اهم نکات در این مورد به شرح ذیل مجدداً اعلام می‌شود:

1- پروانه تاکسیرانی و پروانه بهره برداری برابر تعاریف مندرج در آیین‌نامه اجرایی طراحی و فرایند صدور آن مطابق با الزامات در سیماتاکسی اجرایی شده است. لذا با عنایت به آموزش کلیه کاربران در طی ماه اخیر، انتظار می رود برابر با رویه های اداری منطبق بر مدل جدید عملیات پذیرش متقاضیان دفاتر هماهنگی امور اداری، اقدامات لازم معمول شود.

2- با توجه به اینکه کلیه فرایندهای تاکسیرانی برابر تغییر بنیادین پروانه های صادره تحت تاثیر خواهند بود، لازم است کلیه همکاران سازمانی، شرکت ها و دفاتر هماهنگی ضمن صبر و بردباری در برابر برخی ایرادات سیستمی غیر قابل پیش بینی، مراتب را جهت پیگیری و رفع ریشه ای موضوع، مستنداً به سازمان منعکس نمایند. ضمن اینکه در جهت تسریع در بهبود و اصلاح این دسته از موارد، کارگروه ویژه تیم پشتیبانی سیماتاکسی علاوه بر مکانیزم تبادل............ در سیماتاکسی، از طریق گروه مدیریت امور دفاتر موضوعات مدنظر کاربران را پیگیری خواهد کرد.

3- شایان ذکر است از این پس برای تاکسیرانی که متقاضی تمدید پروانه تاکسیرانی در دفاتر هماهنگی می‌باشند، به انضمام درخواست تمدید پروانه مزبور، درخواست صدور پروانه بهره برداری نیز ثبت شده و نهایتاً در صورت احراز کلیه شرایط و طی شدن مراحل، پروانه تاکسیرانی، پروانه بهره برداری و حکم فعالیت متقاضی به درب منازل ایشان پست خواهد شد.

4- صدور پروانه بهره برداری در سال اول، طبق مصوبه شورای اسلامی شهر تهران برای متقاضیان بهصورت رایگان انجام می‌شود.

مراتب ضمن تقدیر از همفکری و همیاری کلیه کارشناسان و کاربران محترم دفاتر هماهنگی طی فازهای مقدماتی این پروژه ارزشمند، جهت اطلاع رسانی لازم ایفاد می‌گردد.

سید علی محتشمی پور- معاون فنی و بهره برداری

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی در شرح دادخواست تقدیمی علیه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهردار تهران به خواسته اعتراض به صدور پروانه و ابطال دستور مورخ 11/5/99 را خواستار شد و بر همین اساس صدور پروانه را مربوط به خود دانسته که تحت نظر شهرداری تهران بوده و این اقدام مشتکی عنه را مغایر با تبصره 2 ماده 9 و بدون رعایت مواد 11 و 4 و14 آیین‌نامه اجرایی قانون توسط آن سازمان می‌باشد و موجب تضییع حقوق شرکتهای تاکسیرانی خصوصی و نقض مقررات موجود دانسته و خواستار دستور موقت هم مبنی بر توقف عملیات اجرایی شده است و از طرفی در صدور پروانه از سوی سازمان تاکسیرانی تهران، مدت زمان که اعتبار آن دو سال قید شده درج نگردید و انتقال قهری پروانه بهره برداری وفق تبصره 1 ماده 14 آیین‌نامه مغفول مانده است.

و صدور پروانه بهره برداری به صورت مذکور باعث کاهش قدرت نظارت شرکتهای خصوصی تاکسیرانی بر رانندگان و عملکرد آنها در سیستم حمل و نقل عمومی می‌گردد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت تاکنون هیچگونه پاسخی تقدیم ننموده است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 28/3/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی (پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری با تاکسی (پروانه تاکسیرانی) مجوزی است که پس از طی موفقیت آمیز مراحل مختلف مذکور در این آیین‌نامه، برای مدت معین (حداکثر 12 ساعت در روز)، سرویس مشخص، مسیر و زمان معین توسط شهرداری صادر می‌شود. مجوز مذکور فقط برای اشتغال فرد با وسیله نقلیه مشخص است، اعم از اینکه وسیله نقلیه متعلق به دارنده مجوز باشد یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر تعلق داشته باشد) همچنین ماده 9 قانون مورد اشاره ارایه انواع سرویسهای تاکسی شهری در هر شهر با مدیریت شهرداری صورت می‌گیرد و ارایه هر یک از انواع سرویسهای مذکور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط، مستلزم اخذ موافقتنامه اصولی و ارایه پروانه سرویس تاکسی شهری برای هر تاکسی از شهرداری است. پروانه مذکور در این آیین‌نامه به اختصار (پروانه بهره برداری) نامیده می‌شود. بنابراین دستورالعمل شماره 431943/414 مورخ 5/11/99 موضوع صدور پروانه تاکسیرانی و پروانه بهره برداری مصوب سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

محمد حسن پیرزاده

نائب رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

عناوین و برچسب‌ها