رای شماره 64 مورخ 1381/02/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 31/81

شاکی: آقای سیدسعد موسوی

موضوع: ابطال تصمیم و دستور سازمان تعزیرات حکومتی

تاریخ رای: سه شنبه 24 اردیبهشت 1381

شماره دادنامه: 64

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند بزه انتسابی به اینجانب منطبق با ذیل ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد لکن مسئولین تعزیرات حکومتی به استناد ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی بند 5 را پرداخت دو برابر مالی محکوم کرده‌اند که اساساً نه آن را دیده‌ام و نه پولی بابت آن پرداخت کرده‌ام بلکه تنها یک برگ حواله آهن‌آلات را به مبلغ یک میلیون تومان فروخته‌ام از هیات عمومی دیوان خواستار ابطال دستور تعزیرات حکومتی در این خصوص می‌باشم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به اینکه مفاد دادخواست متضمن اعتراض نسبت به مصوبات و نظامات دولتی براساس مقررات ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نیست موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به آن در هیات عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده به منظور رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دادخواست شاکی به شعبه هفتم بدوی ارجاع می‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع