رای شماره 1342 مورخ 1399/11/05 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: ه- ع؍ 9901194 شماره دادنامه:9909970906011342 تاریخ: 5/11/99

شاکی: آقای سید مهران ربانی نژاد

طرف شکایت: وزارت نفت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 865 - 2؍20 مورخ 26؍12؍98 وزیر نفت

وزیر نفت به موجب مقرره مورد شکایت نحوه بهبود شرایط و وضعیت شغلی کارکنان قراردادی مدت موقت را اعلام کرده است که شاکی نسبت به آن اعتراض داشته و درخواست ابطال آن را نموده است.

متن مقرره مورد شکایت:

به منظور ایجاد انگیزه بیشتر و استفاده بهینه و موثر از تجربیات و خدمات مفید و ارزنده این دسته از کارکنان به ویژه شاغلین در مشاغل اصلی - تخصصی شرکت های اصلی زیر مجموعه صنعت نفت، بدینوسیله نحوه بهبود شرایط و وضعیت شغلی کارکنان قراردادی مدت موقت به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

1- طول دوره قرارداد کارکنان قراردادی مدت موقت شاغل در مشاغل اصلی، تخصصی در شرکتهای تابعه (مستند به مفاد بند 10 بخشنامه شماره 188 - 2؍20 مورخ 22؍4؍97 وزیر) در صورت اخذ گواهی نامه ICDL از مراکز مورد تایید سازمان اداری و استخدامی کشور و یا بنیاد ICDL ایران، پذیرش در آزمون هوش و توانمندی ذهنی (بر اساس استانداردها و با هماهنگی مراکز توسعه مدیریت صنعت نفت) و پذیرش در آزمون زبان (در بخش reading تخصصی و درک مطلب مرتبط با شغل)، از یک سال به پنج سال (در صورت وجود زمان تا سن قانونی بازنشستگی) افزایش می یابد و در صورت قبولی فقط در آزمون های هوش و ارائه مدرک ICDL، طول دوره قرارداد از یک سال به سه سال افزایش یابد.

2- طراحی آزمون زبان (در بخش reading تخصصی و درک مطلب) و تعیین نقاط برش آن توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و با همکاری مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت باید تا پایان خرداد ماه 1399 به انجام برسد.

3- تمامی کارکنان شاغل قراردادی مدت موقت به تدریج و بر اساس زمان بندی مشخص در فرآیند ارزیابی شایستگی های تخصصی وارد شده و برای هر یک از آنان پروفایل (نیم رخ) شایستگی تشکیل گردد. در ادامه نیز برای این افراد با توجه به نتایج حاصله، برنامه های توسعه فردی و توانمند سازی تعریف و به مورد اجرا گذاشته شود. طراحی فرآیند ارزیابی، تدوین محتوای آموزش ها و آزمون ها و تعیین برنامه زمان بندی با راهبری و نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به گونه ای انجام شود که اجرای این بند از ابتدای خرداد 1399 آغاز گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: کارکنان قرارداد موقت صرفاً با استناد به بخشنامه شماره 212471؍ت 47643 ه- مورخ 1؍11؍90 هیات وزیران بدون هیچگونه ارزشیابی و آزمونی از شرکتی به قرارداد مدت موقت تبدیل شدند و مصوبه مذکور به جهت ایراد رییس مجلس ملغی الاثر اعلام شده است در حالی که مابقی نیروهای شرکتی به دلیل غیر قانونی اعلام شدن مصوبه مذکور از تبدیل وضعیت باز ماندند که با عدالت سازگار نیست و بخشنامه مورد شکایت بین نیروهای بازمانده از تبدیل وضعیت که شانس و اقبال نداشته اند با نیروهایی که به استناد مصوبه صدرالذکر قراردادی شده اند تبعیض قائل شده که این امر مغایر بندهای 9، 12 و 14 از اصل 3 و اصول 12 و 19 قانون اساسی می‌باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: نماینده حقوقی تام الاختیار وزیر نفت به موجب لایحه شماره 239633 - 6؍7؍99 به طور خلاصه اعلام کرده:1- چون شاکی از کارکنان شرکت ملی گاز خوزستان است بنابراین طرح دعوا به طرفیت وزارت خانه مسموع نیست و شاکی رابطه اداری با وزارتخانه ندارد.2- مبنای مدل نوین جذب نیروی انسانی در صنعت نفت، سامانه اطلاعاتی فارغ التحصیلان دانشگاهی می‌باشد که سامانه مذکور از تیر ماه 99 تشکیل شده و متقاضیان می‌توانند به ثبت اطلاعات خود اقدام نمایند سامانه مذکور جهت جمع آوری اطلاعات می‌باشد تا وزارت نفت بتواند از بازار کار برای خود در فرصت لازم نیروی مورد احتیاج را انتخاب نمایند.3- طبق بخشنامه های موجود، کارکنان شاغل به صورت ارکان ثالث (پیمانکار در برابر فعالیت های مستمر و غیر پروژه ای) در شرایط برابر با کارکنان قرار داد مدت موقت امکان ثبت نام در سامانه را خواهند داشت.

پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و به اتفاق آراء مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.

رای هیات تخصصی

با توجه به اینکه اولاً به موجب ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391 نظام های اداری و استخدامی کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحد های عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند تابع آیین‌نامه خاصی هستند که الزامی به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید سازمان اداری و استخدامی به تصویب رییس جمهور می‌رسد و ثانیاً به موجب بند (ج) ماده 11 آیین‌نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت که در سال 1393 به تصویب رسیده است در خصوص استخدام موقت مقرر شده: « در موارد نیاز، برمبنای برآورد واحدهای مهندسی ساختار شرکت ها، به کارگیری نیروی انسانی غیر دائم برای سمت / وظایف خاص و محل خاص در فرآیند عملیات و یا انجام پروژه ها، صنعت نفت مجاز است بدون تعهد استخدام دائم با استفاده از انواع قراردادهای مربوط نظیر مدت معین، مشاور / کارشناس پارہ وقت (ساعتی) و سایر موارد مجاز بر اساس قوانین و مقررات موضوعه برای مدت مورد نیاز پس از کسب مجوز از وزیر نفت از خدمات واجدین شرایط استفاده نماید. صنعت نفت هیچ گونه تکلیفی نسبت به تمدید قرارداد و یا استخدام نیروهای موقت موضوع این بند ندارد. » بنابراین از آنجایی که صدور مصوبه مورد شکایت در چارچوب اختیار وزیر نفت و به موجب بند (ج) ماده 11 آیین‌نامه استخدامی صنعت نفت بوده و شرایط و تعیین مدت قرارداد مذکور مغایرتی با آیین‌نامه استخدامی مذکور ندارد، فلذا مصوبه مورد شکایت با رعایت مفاد دادنامه شماره928 مورخ 21؍9؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در محدوده واحدهای عملیاتی و تخصصی شرکت های تابعه وزارت نفت مغایر با قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشد و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره 2 آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رضا فضل زرندی - رئیس هیات تخصصی استخدامی

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها