ماده 33 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

(اصلاحی 1390/03/31)- مسئولیت صدور پروانه و نظارت بر اجراء مقررات مربوط به قایقرانی در آبراهها، دریاچه های داخل شهرها و سواحل دریاها (به استثناء محدوده بنادر) با شهرداری و در خارج از محدوده شهرها بر عهده فرمانداری است و به موجب آئین‌ نامه‌ ای که توسط وزارتخانه‌ های کشور و راه و شهرسازی تنظیم و به تصویب هیات وزیران می‌ رسد انجام می‌ گیرد.