رای شماره 88 مورخ 1383/03/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 376/81

شاکی:آقای محسن پورسید آقائی

موضوع:ابطال بخشنامه های شماره 106251/1802 مورخ 12/9/80 و 29293/1803 مورخ 25/12/80 معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

تاریخ رای:یکشنبه 10 خرداد 1383

شماره دادنامه: 88

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی خواستار ابطال بخشنامه‌های شماره106251/1802 مورخ 12/9/80 و 29293/1803 مورخ 25/12/80 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شده‌اند و اعلام نموده‌اند براساس قاعده و اصول کلی حاکم بر مقررات استخدامی حقوق مبنای هیچ کارمندی بدون تغییر در وضعیت استخدامی وی کاهش نمی‌یابد و در صورت کاهش به علت تغییر در وضعیت استخدامی می‌بایست تفاوت تطبیق بوی پرداخت گردد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 196326/1602 مورخ 6/11/81 اعلام داشته‌اند، این سازمان طی نامه‌های شماره 29193/3.ط مورخ 18/12/80 و 80651/1802 مورخ 12/9/81 صرفاً مصوبات شورای حقوق و دستمزد را که شورا با استفاده از اختیارات قانونی تصویب کرده ابلاغ نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اعتراض نسبت به مصوبه شماره 29293/03/01 مورخ 18/12/80 قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 387 مورخ 9/9/82 هیات عمومی دیوان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط شناخته شده و ابطال گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد به اعتراض نسبت به همان مصوبه به مصوبه شماره 106251/1802 مورخ12/9/81 مرتبط با آن وجود ندارد و موضوع اعتراض شاکی مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع