صدور حکم به ارش در قبال آسیب های روانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در خصوص عوارض عصبی - روانی ناشی از جنایت صدور رای به ارش بلامانع است.

رای خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده و به ‌موجب گزارش کلانتری...در تاریخ 1390/09/26 به دادستان محترم عمومی و انقلاب مبنی بر ورود فرد ناشناس به منزل شخصی ق.ن. و ضرب ‌و جرح عمدی با چاقو نسبت به همسرش خانم ح.ن. که اکنون در بیمارستان بوده و بی‌هوش است پرونده به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع دادستان دستور تحقیق از شاکی و شهود و غیره را ضمن ارسال پرونده به آگاهی داده‌اند ضمنا بررسی صحنه جرم و نمونه‌برداری و آزمایش نمونه توسط پلیس آگاهی و اداره تشخیص هویت صورت گرفته ضمن بررسی‌های لازم و گزارش وضعیت اتاق خانم ن. نتیجه آزمایش را این ‌چنین اعلام داشته است:«... 1 - تعدادی قطرات ریز مشکوک به خون بر روی زیر شلوار سبز کمرنگ مردانه مورد آزمایش قرار گرفت که خون انسان بوده اما به دلیل جزئی بودن نمونه‌ها از تعیین بنیان نتیجه‌ای حاصل نشد. 2 - نمونه خون اخذشده از روی دیوار اتاق - روی دراور - روی فرش خون انسان بوده و همگی متعلق به شخصی از گروه خونی O می‌باشد. 3 - از روی زیر شلوار مذکور تعدادی نمونه تار مو متعلق به زن و تعدادی تار مو متعلق به مرد جمع‌آوری گردید. (صفحات 15 ، 14 ) پزشک کشیک قانونی نیز در تاریخ 1390/09/28 به کلانتری 13 اعلام داشته است از خانم ح.ن. معاینه به ‌عمل ‌آمده و مصدوم در بخش سی سی‌ یو بیمارستان... معاینه و در اثر برخورد جسم سخت دچار: 1 - تورم و کبودی اطراف چشم ‌چپ 2 - بریدگی دست راست 3 - شکستگی استخوان سر و صورت که تعداد محل دقیق آن در معاینه بعدی تعیین خواهد شد. صدمات ذکرشده بند اول و سوم در اثر برخورد جسم سخت و بند دوم در اثر برخورد جسم برنده و نوک‌تیز حادث‌شده است (صفحه 16 ). آقای بازپرس از خانم ح.ن. فرزند ع. 40 ساله خانه‌دار در برگ شاکی تحقیق اظهار داشته است: حدود ساعت 10 تا 10 : 30 صبح بود که شوهرم ق.ن. به من زنگ زد به موبایلم و گفت که بدو پسرمان را بیدار کن که می‌خواهیم برویم مرغ بفروشیم و من هم از طبقه بالا می‌خواستم به پآیین بیایم که بروم پسرم که پآیین خوابیده بود را بیدار کنم که ناگهان دیدم یک پسر جوان حدودا 20 یا 22 ساله درب هال طبقه دوم را باز کرد و وارد هال شد و من گفتم تو چه کسی هستی و اینجا چکار می‌کنی و یک چاقو درآورد و گفت هیچ‌چیز نگو وگرنه تو را می‌کشم و من یک جیغ یواش زدم و گفتم برای چه اینجا آمدی که گفت چیزی نگو آمده‌ام که با تو حال کنم و من گفتم برو گم شو و دست روی دهانم گذاشت و بی‌هوش شدم و دیگر نفهمیدم چه اتفاقی افتاده است و در بیمارستان به هوش آمدم دیدم هیچ‌کس دیگر در طبقه بالا نبود دخترم که 28 ساله است در طبقه بالا اتاق‌خواب، خواب بود ولی صدای من را فهمید که جیغ زدم و با پسر حرف زدم و دخترم به 110 زنگ زد و 110 دیر آمد و بعد به پدرش زنگ زد و شوهرم به برادر خودم زنگ زد و دخترم هم به پسرم زنگ زد و پسرم که در طبقه پآیین بود به طبقه بالا آمد س: چرا دخترتان پس از شنیدن صدای شما برای کمک نیامد؟ ج: ترسیده بود و از اتاق بیرون نیامد و بعد که پسرم به طبقه بالا آمد و هم از اتاق بیرون آمد. س: آیا فرد مورد ادعای شما علاوه بر ضرب‌ و جرح شما را مورد اذیت و آزار جنسی قرار داده است ؟ ج: نمی‌دانم از هوش ‌رفته بودم ولی برادرم و پسرم و دخترم که من را دیدند گفته‌اند که فقط لباس ‌زیر به تن داشتم و یک عدد روسری روی دهان و گردنم بسته بود. و از مشخصات ظاهری فقط موهایش را دقیق یادم می‌آید و حدودی چهره‌نگاری کرده‌ام و از او به خاطر اینکه مرا مورد ضرب ‌و جرح با چاقو قرار داده است شکایت دارم. (صفحات 29 ، 28 ) مدیرکل پزشکی قانونی استان طی نامه شماره 93695 - 1390/11/02 اعلام داشته است از خانم ح.ن. معاینه به عمل آمد به شرح ذیل می‌باشد کلیه صدمات نام‌برده در تاریخ 1390/09/26 ایجاد شده‌اند: 1 - کبودی اطراف چشم‌ چپ 2 - بریدگی در دست راست که تحت عمل جراحی قرارگرفته 3 - شکستگی استخوان بینی که تحت عمل جراحی قرارگرفته 4 - شکستگی استخوان‌های سمت راست صورت 5 - شکستگی استخوان‌های سمت چپ صورت که تحت عمل جراحی قرارگرفته (منقله) 6 - خونریزی مختصر زیر پرده عنکبوتیه مغزی، صدمه بند 2 در اثر اصابت جسم نوک‌تیز و برنده و سایر صدمات در اثر اصابت جسم سخت ایجاد شده‌اند معاینه مجدد سه ماه دیگر لازم است. گواهی صادره قبلی کان لم یکن تلقی می‌گردد. (صفحه 46 ) آقای دادیار شعبه --- (قاضی محترم تحقیق) در تاریخ 1391/08/29 ضمن تحت نظر قرار دادن پرونده کلاسه --- با حضور خانم ح.ن. شاکی و متهم ع.ر. به همراه شهود شاکیه ف.ن. و ح.ن. و شوهر شاکیه ق.ن.، تحقیقاتی از نام‌بردگان معمول داشته است شاکیه خانم ح.ن. اظهار داشته است من صورت او را چون چاقو گرفت زیر گلویم ندیدم چون ترسیده بودم چهره‌اش را ندیدم و بعد هم از پشت گلویم و جلوی دهنم را گرفت که بی‌هوش شدم ولی ازنظر قد و هیکل و موهایش و این مشخصات همین‌طور بوده است ولی موهایش مشکی بوده است که قبلا بلندتر بوده است. س: چرا همان موقع اعلام نکردید که متهم همسایه شماست ؟ ج: من اصلا تا آن موقع ندیده بودم و بعد از آن چند بار شوهرم با موتور که بود او را به من نشان داد که بعد به پاسگاه گفتیم (صفحه 73 ) خطاب به متهم اظهارات طرفین را شنیدید چه می‌گویید؟ جواب: اظهار داشت من تا حال اصلا سابقه چاقوکشی و درگیری نداشتم و من بار اول که این خانم را می‌بینم همسایه ‌مون هست اما اصلا توجه نکردم چون خودم ناموس دارم و من درسته با این خانواده درگیر شدم البته با فامیل‌شون ولی با خودشان اصلا مشکلی ندارم و این روزی هم که این‌ها می‌ گویند من در خانه بودم و هرروز می‌رفتم سرکار و کار می‌کردم و مغازه مون هم که می‌ گویند پشتی ما می‌خواستیم بفروشیمش به مغازه بغلی‌مان و بعدش هم من دماغم را عمل کردم که این‌ها می گن الکی چسب زده و بعدش من در اون زمان موهایم بلند بودند پسرش که می‌گوید من از پشت سر دیدمش دلیلی نمی‌شود. س: خطاب متهم شما در جلسه قبل گفتید که در آن تاریخ مشغول کار سر ساختمان بودم ولی صاحب‌کار شما منکر این قضیه است چه می‌گویید؟ ج: من سرکار بودم. س: آیا در خصوص سرکار بودن خود مدرکی دارید؟ ج:خیر کارگری مدرک نمی‌خواهد. ح.ن. اظهار داشته است طبقه دوم خانه متهم کاملا اشراف به خانه ما دارد و کاملا از پنجره آن‌ها خانه ما مشخص است و خانه ما(را) می‌پائیده است که می‌دانسته من آن موقع خوابم و هیچ‌کس در خانه نیست(صفحه 74 ). به متهم ع.ر. 18 ساله بیکار...- محصل تفهیم اتهام ورود به عنف و ایراد ضرب ‌و جرح عمدی با وسیله تیز و برنده و ایجاد رابطه نامشروع به عنف به متهم شده است متهم اظهار داشته من نبودم و بعدش هم شاهد و مدرک بیاورد و اثر انگشت من ادعای شرف می‌کنم چون به من تهمت زدن (صفحه 75 ) تامین وثیقه به میزان پانصد میلیون ریال صادر آقای دادیار محترم طی شرحی به آقای دادستان اعلام نموده است با توجه به اینکه متهم در شعبه چهارم بازپرسی پرونده‌ای به اتهام آدم‌ربایی و تجاوز در حال رسیدگی دارد نهایتا با توجه به سبق ارجاع اهمیت جرم دستور فرمایند در یک شعبه رسیدگی شود که آقای دادستان دستور داده‌اند با توجه به اهمیت مسئله به هر دو پرونده به ‌صورت توام در شعبه چهارم بازپرسی رسیدگی و اظهار عقیده شود (صفحه 81 ) پرونده به بازپرسی شعبه چهارم ارسال آقای بازپرس تفهیم اتهام ایراد ضرب ‌و جرح عمدی و ایراد جرح به‌ وسیله چاقو و سرقت گوشواره و شروع به قتل متهم نموده آقای ع.ر. اظهار داشته است من نیستم من سابقه ندارم کار من نبوده است (صفحه 82 ) سپس آقای بازپرس محترم در مورد اتهام آقای ع.ر. که با قرار بازداشت موقت به اتهام تجاوز به عنف بازداشت بوده با عنایت به نوع بزه ارتکابی و میزان مجازات قانونی آن مستندا به تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری استان صادر نموده است(صفحه 89 ). قرار بازداشت متهم ابقاء شده متهم اعتراض نموده که شعبه --- دادگاه عمومی جزایی اعتراض متهم را رد نموده است(صفحه 47 ) از آقای ح.ح. در جلسه مورخ 1391/10/27 بازپرسی به‌ عنوان شاکی تحقیق‌شده اظهار داشته است شکایتم و اظهاراتم به شرح صورت‌جلسه مورخ 1391/08/01 می‌باشد فقط یک تقاضا دارم با توجه به اینکه یک نفر از متهمین که مرتکب لواط با من شده و مسبب آن نیز این آقا بوده است الان از طرف دادگاه محترم کیفری استان بازداشت موقت می‌باشد اسم ایشان م.ش. می‌باشد ایشان را احضار کنید و از وی تحقیق شود تا حقیقت شکایت من بیشتر روشن شود البته او در بزه آدم‌ربایی نقشی به ‌ظاهر نداشته داخل آن منزل بود که من وارد منزل شدم با پ.الف. به ‌زور با من لواط کردند. بازپرس خطاب به متهم چه می‌گویید؟ ج: من به ‌زور شاکی را نبردم خودش آمد و خواست من این نبود که این دو نفر با او لواط کنند اگر من قصدی داشتم خودم نیز مرتکب این عمل می‌شدم. س: اتهامتان مبنی بر مباشرت در آدم‌ربایی با وسیله نقلیه مجددا تفهیم می‌شود آخرین دفاعتان چیست؟ ج: من خبر از این جریان نداشتم موقعی که این اتفاق افتاد من آنجا نبودم. (صفحات 64 ، 63 ) آقای م.الف. وکالت خود را از متهم ع.ر. به شعبه --- بازپرسی اعلام نموده است. مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی ناجا نیز اعلام نموده است: 1 - آثار انگشتان منعکس‌شده در 4 قطعه ژلاتین ارسالی با آثار انگشتان ع.ر. مندرج در برگ انگشت‌نگاری نام‌برده مطابقت ندارد(منفی) 2 - آثار انگشتان منعکس‌شده در 4 قطعه ژلاتین ارسالی از سامانه هوشمند بانک اطلاعات مجرمین استعلام گردید که منجر به شناسایی نشد لازم به ذکر است عملکرد سامانه مزبور در مرحله آزمایش بوده و نتیجه به ‌دست‌ آمده قطعی نیست(صفحه 95 ). مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی ناجا به ریاست پلیس آگاهی ف. استان 19 اعلام نموده است ژنو تایپ تارهای موی جمع ‌آوری ‌شده از داخل اتاق‌خواب در چندین جایگاه ژنتیکی با ژنوتایپ نمونه خون اخذشده از مظنون ع.ر. مشابه می‌باشند(صفحه 102 ). مدیرکل پزشکی قانونی استان طی نامه شماره 2416 - 91 - 1392/01/27 به بازپرس شعبه چهارم اعلام نموده است کلیه صدمات ایجادشده به خانم ح.ن. به شرح ذیل است: 1 - بریدگی دست راست (متلاحمه) که تحت عمل جراحی قرارگرفته است و ارش عمل جراحی آن یک درصد دیه کامل تعیین می‌گردد و در اثر اصابت جسم نوک‌تیز و برنده ایجادشده است. 2 - کبودی اطراف چشم‌ چپ 3 - شکستگی استخوان بینی که بدون فساد بهبودیافته است. 4 - شکستگی استخوان‌های سمت راست صورت (هاشمه) که بهبودیافته است. 5 - شکستگی استخوان‌های سمت چپ صورت که تحت عمل جراحی قرارگرفته و بهبودیافته است(منقله). 6 - خونریزی مختصر زیر پرده عنکبوتیه مغزی که ارش آن سه درصد دیه کامل تعیین می‌گردد. 7 - انحراف تیغه میانی بینی که نیاز به عمل جراحی دارد و ارش آن دو درصد دیه کامل تعیین می‌گردد. 8 - بی‌حسی سمت چپ بینی و لب بالای به دلیل آسیب شاخه عصب صورت که ارش آن نیم درصد دیه کامل تعیین می‌گردد. 9 - تورفتگی حدقه چشم‌ چپ که ارش آن‌ یک درصد دیه کامل تعیین می‌گردد. 10 - عوارض عصبی روانی پس از حادثه که ارش آن دو درصد دیه کامل تعیین می‌گردد به دلیل تجمیع صدمات در این گواهی کلیه گواهی‌های صادره قبلی کان لم یکن تلقی و به ‌غیر از صدمه بند یک سایر صدمات در اثر اصابت جسم سخت ایجادشده است(صفحه 111 ). از متهم ع.ر. به تاریخ 1392/01/28 آخرین دفاع مبنی بر اتهامش به مباشرت در ایراد ضرب‌ و جرح عمدی و ایراد جرح به ‌وسیله چاقو و امثال آن و شروع به قتل عمدی و سرقت گوشواره شاکیه اخذ متهم اظهار داشته است من نبودم چون با این خانم مشکلی نداشتم و اصلا هم نمی شناختمش فقط چند باری در دادگاه و آگاهی دیدم این خانم را و بر روی جواب آزمایش DNA از مو اعتراض دارم چون این خانم قبلا چند باری به خانه ما آمده برای روضه شاهد هم دارم احتمال دارد موی سر من به لباسش چسبیده باشد و با خود به خانه خودش برده باشد و روز حادثه پیدایش کردن و من حاضرم قسم بخورم که من نبودم چون اصلا با این خانم مشکلی ندارم و این خانم بعد از یک سال از من شکایت کرده و قبلا هم برادر کوچک من را هم به کلانتری برده و گفتند این بوده اصلا این خانم هرروز یک حرف می‌زند و آن ‌کسی را هم که این کار را کرده اصلا ندیده و من حاضرم حتی استشهادیه محلی بگیرم که اصلا من با این خانم مشکلی نداشتم و ندیدمش و من نه سابقه درگیری دارم و نه سرقت این خانم، بی‌خود از من شکایت کرده است(صفحه 113 ). قرار بازداشت موقت متهم فک و تبدیل و تخفیف به وثیقه شده است (صفحات 113 و 112 ) سپس آقای بازپرس محترم طی قرار نهایی شماره 00967 - 1392/02/01 در مورد اتهام آقای ع.ر. دایر به مباشرت در ایراد ضرب ‌و جرح عمدی و ایراد جرح با چاقو و شروع به قتل عمدی ضمن احراز مجرمیت به شرح مفاد قرار نهایی مذکور قرار مجرمیت صادر و در مورد اتهام دیگر وی مبنی بر سرقت گوشواره به لحاظ عدم‌ کفایت وکیل قرار منع تعقیب صادر نموده است که به موافقت دادیار محترم اظهارنظر رسیده است(صفحات 118 الی 115 ) و کیفرخواست تنظیم درخواست تعیین مجازات از دادگاه برای متهم به استناد مواد 480 و 481 و 485 و 367 و 382 و 613 و 614 و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی شده است(صفحه 120 ). خانم ح.ن. به قرار منع تعقیب صادره اعتراض که شعبه --- دادگاه عمومی جزایی در پرونده کلاسه --- اعتراض معترض را ردّ و قرار معترضٌ‌عنه را تایید نموده است(صفحه 123 ) و شعبه یادشده نیز طی دادنامه شماره --- - 1392/01/21 در مورد اتهام آقای ع.ر. قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری استان به لحاظ اینکه اتهام دیگر مشتکیٌ‌عنه تجاوز به عنف بوده قبلا قرار عدم صلاحیت صادر و ارسال‌شده قرار عدم صلاحیت صادر گردید است(صفحه 125 ) و پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال به شعبه پنجم دادگاه کیفری استان ارجاع به کلاسه --- ثبت شعبه یادشده نیز پس از رسیدگی و تحقیقات و اقداماتی و تشکیل جلسات متعدد رسیدگی نهایتا ضمن احراز بزه‌کاری آقای ع.ر. از حیث مباشرت در ایراد صدمات وارده بدنی عمدی با چاقو نسبت به خانم ح.ن. مستندا به مواد 294 و 302 و 367 و 418 و 481 و 482 و 480 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 قانون حاکم بر زمان وقوع بزه متهم را به پرداخت جمعا 21000/05/31 دیه کامل مرد مسلمان بابت دیه متلاحمه دست راست میزان 1000/05/01 و ارش عمل جراحی آن به میزان 1/100 و دیه کبودی اطراف چشم ‌چپ میزان 3/1000 و دیه شکستگی بهبودیافته استخوان بینی به میزان 1/10 و دیه شکستگی بهبودیافته استخوان‌های سمت چپ صورت منقله به میزان 1/1005 و ارش خونریزی مختصر زیر پرده عنکبوتیه مغزی به میزان 3/100 و ارش انحراف تیغه میانی بینی به میزان 2/100 و ارش بی‌حسی سمت چپ بینی و لب بالایی به دلیل آسیب شاخه عصب صورت به میزان 0/100 . 5 و ارش تورفتگی حدقه چشم‌ چپ میزان 1/100 و ارش عوارض عصبی - روانی پس از حادثه به میزان 2/100 و دیه شکستگی استخوان‌های سمت راست صورت هاشمه به میزان 1/10 مجموعا 463/1000 دیه کامل مرد مسلمان در حق شاکیه محکوم نموده است که ظرف یک سال از تاریخ وقوع بزه در حق شاکی بپردازد و مستندا به ماده 614 قانون مجازات اسلامی از حیث جنبه عمومی جرم وی را به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده است و متهم را از بابت اتهامات دیگر مبنی بر تجاوز جنسی و شروع به قتل عمدی به لحاظ فقدان ادله شرعی و قانونی و علم حصول قناعت و جدانی و حکومت اصل برائت رای بر برائت صادر نموده است. و رای قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور اعلام‌شده است(صفحه 251 الی 247 ) که پس از ابلاغ دادنامه به طرفین، م.ی. به وکالت از خانم ح.ن. به رای برائت صادره و آقای ع.ر. با وکالت م.الف. در مهلت قانونی به رای محکومیت صادره اعتراض و پرونده جهت تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه --- ثبت گردیده است مفاد لوایح اعتراضیه در زمان شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای صفرپور عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: اتخاذ تصمیم مقتضی دادنامه شماره --- - 1392/07/28 فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

از ناحیه تجدیدنظر خواه آقای ع.ر. با وکالت م.الف. به ‌موجب لایحه تقدیمی دلیل موجه برای تخدیش مبانی رای صادره و تزلزل علم متعارف حاصله دادگاه ارائه نشده و از حیث مراعات موازین قانونی هم ایراد موثر موجب نقض نسبت به محکومیت تجدیدنظر خواه در دادنامه معترضٌ علیه به نظر نمی‌رسد لذا ضمن ردّ اعتراض مطروحه دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این خصوص که از لحاظ انطباق مورد با قانون و رعایت تشریفات اصول دادرسی و کیفیت احراز بزه‌کاری فاقد منقصت است به استناد بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 تایید و ابرام می‌نماید و در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ح.ن. با وکالت خانم م.ی. نسبت به رای برائت صادره در مورد اتهام آقای ع.ر. به ‌موجب قسمتی از دادنامه موصوف نظر به اینکه مطابق بند ج تبصره 5 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب حق تجدیدنظرخواهی برای مدعی خصوصی (شاکی) فقط از حیث ضرر و زیان پیش‌بینی و محفوظ شناخته ‌شده در ما نحن فیه با توجه به مدلول لایحه تقدیمی از ناحیه وکیل شاکیه اعتراض مطروحه با کیفیت موصوف غیر قابل ‌رسیدگی در دیوان عالی کشور می‌باشد و به جهت مذکور رد می‌شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

سید احمد هاشمی -رضا صفرپور

منبع
برچسب‌ها