رای شماره 266 تا 274 مورخ 1382/07/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

دادنامه: 274-266

تاریخ: 1382/07/13

کلاسه پرونده: 8200353

شاکی: آقایان 1- ایرج احمدی 2- احسان‌الله شیخ‌بگلو 3- محمد اکبریان 4- احمد مهدیلویی 5- ابراهیم شیری 6- محمد لطفی‌اصل 7- رجب غفاری 8- محمدرحیم مطلبی 9- عباس سروری

موضوع خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره 4262؍105 مورخ 10؍8؍1379 و شماره 11217؍1.س مورخ 9؍12؍1379 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

مقدمه: شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با صدور بخشنامه شماره 4262؍105 مورخ 10؍8؍1379 مقرر داشته که از تاریخ 1؍9؍1379 بهره‌مندی از فوق‌العاده جذب مشاغل تخصصی برای کارکنان دولت از گروه 10 به گروه 8 تقلیل یافته و معادل کارشناسی محسوب گردد. افزایش فوق‌الذکر نقطه امیدی بود بر اینکه مسئولان قصد رسیدگی به وضعیت معیشتی قشر آسیب‌پذیر دارند. اما 4 ماه نگذشته طی بخشنامه دیگری به شماره 11217؍1.س مورخ 9؍12؍1379 بخشنامه قبلی را ملغی اعلام می‌دارد. بنابه مراتب تقاضای ابطال بخشنامه‌های مورد شکایت را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در پاسخ شکایات مذکور طی نامه شماره 15251؍43 مورخ 7؍6؍1380 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 15251؍3.ط مورخ 7؍8؍1380 دفتر نظام‌های استخدامی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نموده است. در نامه مزبور آمده است، بخشنامه شماره 4262؍105 مورخ 10؍8؍1379 در مورد افزایش فوق العاده شغل متصدیان رشته‌های شغلی رسته‌های مختلف طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل، در اجرای مفاد بند 10 تصویب‌نامه شماره 15879؍ت23164ه- مورخ 25؍4؍1379 هیات وزیران که اجازه داده است، جهت ایجاد هماهنگی در فوق‌العاده شغل کارکنان دولت، فوق العاده شغل رسته‌های مختلف شغلی بین 15 تا 25% افزایش یابد، به تصویب شورای حقوق و دستمزد رسیده و ابلاغ شده است. رشته‌های شغلی موضوع بند 3 مذکور از نظر شرایط احراز و نحوه تخصیص طبقات شغلی آنها به گروه‌های جدول حقوقی در برگیرنده وظایف و مسئولیت‌های اجرایی، کارشناسی و سرپرستی می‌باشد و لذا دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم تا دکتری به طبقات شغلی این رشته‌های شغلی تخصیص می‌یابند بدنی روی مستخدمینی که تصدی مشاغل قابل تخصیص به رشته‌های شغلی مزبور را به‌عهده دارند در صورت دارا بودن یکی از شرایطی که قبلاً به تصویب شورای حقوق و دستمزد رسیده است و به موجب بند 5 بخشنامه شماره 2353؍42؍2 مورخ 26؍1؍1375 ابلاغ شده است از گروه 8 و بالاتر (حسب مورد از گروه‌های 8 و 9 و 10) از فوق‌العاده شغل همتراز مشاغل کارشناسی بهره‌مند گردند. اضافه می‌نماید بخشنامه شماره 41424؍2.ط؍2 مورخ 8؍9؍1379 در جهت حسن اجرای بخشنامه مورد بحث صادر گردیده و مفاد بند 3 آن بر رعایت افزایش فوق العاده شغل به میزان حداقل 15% و حداکثر 25% تاکید می‌نماید.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه و آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از حیث مخالفت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه‌های سازمان مدیریت متضمن علل و جهات مقرر در ماده فوق الذکر نیست بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به آنها در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.

منبع