ماده 4 آیین‌نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیئت دولت و تشکیل شورای اطلاع رسانی دولت

به منظور انجام امور مربوط به شورا توسط رییس شورا، دبیرخانه‌ای با وظایف زیر در نهاد ریاست جمهوری تشکیل می‌شود:
الف- برنامه‌ریزی و هماهنگی در زمینه اطلاع رسانی برنامه‌ها، فعالیت‌ها و دستاوردهای دولت.
ب- هماهنگی مراکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی دستگاه‌های اجرایی.
پ- انجام هماهنگی‌های لازم به منظور برگزاری جلسات شورا و تنظیم دستور جلسات مربوط.
ت- انعکاس فعالیت‌های هیئت دولت به مردم.
ث- انجام برنامه‌ریزی‌های لازم برای اجرای وظایف و تکالیف سخنگو و سخنگویان تخصصی هیئت دولت.
ج- ارتباط مستمر با دفتر رییس جمهور، معاون اول رییس جمهور، وزرا، معاونان رییس جمهور، استانداران و سایر مسئولان به منظور انجام هماهنگی لازم در انعکاس موضوعات و اقدامات مورد نظر آنها جهت آگاهی عمومی، همچنین انجام هماهنگی‌های لازم با رسانه‌ها به منظور حسن انجام گفتگوهای مطبوعاتی، رادیویی و تلویزیونی و غیره.
چ- تنظیم گزارش‌های لازم پیرامون فعالیت‌ها، برنامه‌ها و اقدامات دولت.
ح- ارتباط مستمر با رسانه ها به منظور توجیه و آشنایی با سیاست‌ها و برنامه‌های هیئت دولت و نیز رصد، پایش و بررسی چگونگی انعکاس موضوعات و اخبار دولت و مواضع مطروحه از سوی سخنگو و سخنگویان تخصصی هیئت دولت و شورا.