رای شماره 6 مورخ 1382/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 485/80

شاکی: آقای علیرضا دقیقی

موضوع: ابطال قسمت هائی از مصوبات شماره 60803/ت22298ه- مورخ 14/11/1378 و 53186/ت24115ه- مورخ 23/11/1379 و 50977/ت25947ه- مورخ 23/11/1380 هیات وزیران موضوع پرداخت پاداش آخر سال 1378، 1379و 1380

تاریخ رای: یکشنبه 17 فروردین 1382

شماره دادنامه: 6

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام نموده است، دولت بر اساس قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 بدون توجه به هدف و نص قانون در مصوبات پرداخت پاداش آخر سال 1378، 1379 و 1380 شروط: رضایت از خدمات کارکنان که در رای وحدت رویه شماره 77/261 مورخ 1378/08/20 توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.اشتغال تمام وقت کارکنانبه نسبت مدت خدمت تمام وقت کارکنانبه نسبت ساعات تدریس معلمان حق‌التدریسی را برای پرداخت پاداش آخر سال لحاظ نموده است.در حالی که هدف مقنن تامین قسمتی از هزینه‌های خاص ایام عید نوروز بوده است از سویی عبارت «دولت موظف است اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می‌دهد، اعم از نقدی و غیر نقدی، به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت نماید…» بر اساس اصاله الاطلاق، بیان گردیده و تحدید و تخصیص امر توسط هیات وزیران مخالف صریح قانون و هدف مقنن بوده و بدون توجه به موارد مطروحه تصویب و ابلاغ شده است. بنا به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت در قسمتهای مذکور مورد استدعا است.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 28782 مورخ 1381/11/21 ضمن ارسال تصویر نظریه شماره 78110/1802 مورخ 1381/06/16 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام داشته‌اند، با توجه به اینکه طبق بند (9) اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران ملزم گردیده امکانات را در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به طور عادلانه برای همه ایجاد نماید و تبعیض قائل نشود و تبعیض زمانی مصداق دارد که افراد دارای شرایط مساوی باشند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 مبنی بر الزام دولت به پرداخت عیدی به کارکنان دولت به طور مساوی با عنایت به معنی و مفهوم واژه تساوی مفید وجود تساوی در مدت رابطه استخدامی و خدمت دولت در طول هر سال است. بنابراین مقررات آیین‌نامه‌های مورد اعتراض در زمینه تاثیر عامل اشتغال تمام وقت یا نیمه وقت یا به نسبت ساعات تدریس معلمان حق‌التدریس در تعیین میزان عیدی سالانه مغایرتی با حکم مقنن ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع