نظریه مشورتی شماره 7/1402/1134 مورخ 1403/02/22

تاریخ نظریه: 1403/02/22
شماره نظریه: 7/1402/1134
شماره پرونده: 1402-1/16-1134

استعلام:

شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به عنوان شرکتی صد در صد دولتی، زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات می‌باشد. از آنجا که به موجب ماده 3 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391 افراد مشمول موظف به ثبت دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل در سامانه الکترونیک قضایی (adliran) می‌باشند و با عنایت به بند 10 ماده یادشده که ناظر بر دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها است و همچنین بند 21 ماده یاد شده که راجع به نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیات مدیره، هیات امناء و مدیر عامل شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی است، خواهشمند است اعلام فرمایید با توجه به بندهای 10 و 21 قانون یادشده آیا «موضوع ثبت دارایی‌ها در شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران قابل تسری به معاونان مدیر عامل و مدیران کل است و یا آنکه صرفاً مدیر عامل و اعضای هیات مدیره را شامل می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

از بندهای 10، 14، 16 و 21 ماده 3 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391، چنین مستفاد است که معاونان مدیرعامل شرکت‌های دولتی و مدیران کل این شرکت‌ها از شمول قانون یادشده خارج می‌باشند.

منبع