گروه 12 - بیو و نانوتکنولوژی

از تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری
تبصره - حق‌ الزحمه کارشناسان این گروه طبق ماده 9 این تعرفه تعیین می ‌گردد.
اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذیربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی کارشناسان و مرکز می ‌باشد.
کلیه ضوابط و مقررات مندرج در این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی عضو مرکز یا کانونها و دستگاه‌ ها اعم از وزارتخانه‌ ها موسسات دولتی، شرکت‌ های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها، موسسات اعتباری و سایر شرکتها و دستگاه‌ های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می ‌باشد، لازم الرعایه است.

این تعرفه با 58 ماده و 27 تبصره جایگزین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری،‌ مصوب 1392/07/30 است و در تاریخ 1398/12/25 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم ‌الاجرا است. مقررات مغایر لغو می‌ گردد.