ذی نفع در مطالبه قصاص

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: قیّم اولیای دم صغیر حق مطالبه قصاص را ندارد.

رای خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده فرماندهی انتظامی بخش... طی گزارش مورخه 20/10/90 به فرماندهی انتظامی شهرستان... گزارش کرده در مورخه 30/10/90 در پی تماس تلفنی به فرماندهی بخش... مبنی بر این که شخص خون آلود و بی حرکت کنار جاده اصلی روبروی شهرداری افتاده بلافاصله مامورین این یگان جهت بررسی صحت وسقم موضوع به محل روبروی شهرداری عزیمت مشاهده گردید. فردی حدودا 45 ساله با موهای جوگندمی، خون آلود روی زمین افتاده و یک دستگاه خودرو ای سوز یخچال دار حامل گوشت مرغ با شماره پلاک... حدود ده متر جلوتر به صورت روشن رهاشده و وسایل داخل خودرو هم به هم ریخته و آثار خون در کنار جاده و شانه خاکی جاده مشهود بوده. طی هماهنگی با جناب دادستان نامبرده بلافاصله در معیت اکیپ پلیس آگاهی حاضر برابر بازرسی و معاینه از جسد مقتول آقای م. اهل و ساکن... که هویت بیشتری از وی فعلا در دسترس نمی‌باشد مشخص گردیده مقتول از ناحیه سینه چپ دچار تیرخوردگی و به قتل رسیده است. موضوع تحت رسیدگی سایر اقدامات بعدی متعاقبا به عرض خواهد رسید. پرونده در اختیار پلیس آگاهی شهرستان... قرار گرفته و پلیس آگاهی پس از انجام کارهای مقدماتی پرونده را طی گزارش مورخه 21/10/90 به شرح ذیل به دادسرا اعلام کرده است. پرونده کلاسه فوق از فرماندهی انتظامی بخش... در خصوص یک فقره قتل به این یگان واصل که مامورین این یگان ضمن هماهنگی با جناب عالی و پزشکی قانونی شهرستان سریعا به عمل وقوع حادثه در محور اصلی جاده... عزیمت که صحنه حادثه توسط فرماندهی بخش... شده بود و اقدامات انجام شده به شرح ذیل است:

1 - از پزشکی قانونی شهرستان دعوت که از جسد معاینه نماید علت تامه فوت مشخص و نتیجه را به این یگان اعلام نمایند که تاکنون جوابیه ای واصل نگردیده است.

2 - با همکاری فرماندهی بخش... و با راهنمایی متهم الف. فرزند... منزل قاتل فراری ع. شناسایی و با هماهنگی مورد بازرسی قرار گرفت که متهم مذکور در منزل حضور داشت دستگیر و در منزل یک قبضه اسلحه کلت کمری شاه کش با خشاب مربوطه که حاوی چهار عدد گلوله و یک عدد پوکه بوده کشف و نیز دو قبضه چاقو و یک عدد موبایل و یک عدد لباس که مقداری خون بر روی آن ریخته بود کشف و ضبط گردید که صورت جلسه آن پیوست می‌باشد.

3 - از دایره تشخیص هویت درصحنه حاضر و از تمام زوایای جسد و صحنه فیلم برداری کردند.

4 - از کارشناس اسلحه و مهمات در پلیس آگاهی استان دعوت و به این یگان مراجعه و از یک قبضه اسلحه مکشوفه مذکور تیراندازی و از جسد متوفی نیز کارشناسی که نتایج آن متعاقبا اعلام می‌گردد.

5 - متهمین مذکور به پلیس آگاهی دلالت و از متهم ع. فرزند...، 23 ساله، اهل... برابر اوراق بازجویی تحقیق که صراحتا به بزه انتسابی با یک قبضه اسلحه مذکور به شماره 06612 اقرار نموده که جهت ملاحظه جنابعالی پیوست می‌باشد. از متهم دیگر به نام الف. فرزند...، 34 ساله، اهل... برابر برگ بازجویی تحقیق که اظهار داشت: من همراه ع. جهت سرقت از منزل خارج شدیم ولی هیچ نقشی در زمان به قتل رساندن متوفی م. نداشتم و زمان قتل من در کنار وی نبودم که اظهارات وی پیوست است.

6 - از متهمین انگشت نگاری شده که متهم ردیف اول دارای چهار فقره سابقه کیفری و متهم ردیف دوم یک فقره سابقه کیفری می‌باشد.

7 - صورت جلسه پیام های ردوبدل شده با قید شماره همراه، تعیین ردیف اول و دوم صورت جلسه و پیوست می‌باشد.

8 - مجددا مامورین این یگان به محل حادثه عزیمت نموده یک عدد پوکه شلیک شده با اسلحه مذکور کشف که صورت جلسه آن پیوست می‌باشد.

9 - از برادر مقتول به هویت ح. فرزند... برابر برگ بازجویی پیوست از متهمین مذکور شاکی می‌باشد. علی هذا با عنایت به مراتب فوق پرونده متشکله حاوی 28 برگ جهت صدور اوامر مقتضی در معیت متهمین به نظر می‌رسد ضمنا به اولیای دم ابلاغ شده که در مورخه 21/10/90 در دادسرا حاضر شوند. با عدم حضور بازپرس پرونده به آقای ج. ارجاع شده است.

در تاریخ 21/10/90 از آقای ع. فرزند...، 33 ساله، راننده، اهل... مقیم... به عنوان متهم تحقیق شده و به وی خطاب شده حسب گزارش ضابطین دادگستری و کشف یک قبضه اسلحه کلت از منزل و اظهاراتتان در پلیس آگاهی داراب اتهامتان دایر بر شروع به سرقت مسلحانه و قتل عمدی مرحوم ح. حمل و نگه داری سلاح غیرمجاز «یک قبضه اسلحه کلت شاه کش»; تفهیم می‌گردد، از خود چه دفاعی دارید؟ متهم اظهار کرده: اتهام حمل و نگه داری سلاح غیرمجاز و شروع به سرقت مسلحانه را قبول دارم و این اسلحه را حدود دو سال قبل از یک نفر کرد که به... آمده بود و بیست عدد از این نوع اسلحه ها داشت خریداری کردم و به خاطر این که داشتیم این اسلحه را خریداری کردم و دو شب پیش در منزل نشسته بودم و الف. هم منزل ما بود و به ایشان گفتم برویم جلوی ماشین ها را بگیریم و از ایشان به زور پول بگیریم و قرار شد چاقو و چوب با خودمان ببریم که الف. گفت اسلحه ببریم و من هم اسلحه کلت را برداشتم و حدود ساعت 11 الی 12 شب سر جاده اصلی رفتیم دو سه تا ماشین آمد رد شد نتوانستیم جلوی ایشان را بگیریم بعد یک لحظه من الف. را گم کردم و حدود نیم ساعت بعد که الف. رفته بود جلوی ماشین ح. که یک اتومبیل ای سوز بود گرفته بود و به ایشان گفته ده الی پانزده هزار تومان هرچقدر پول داری به من بده و من اصلا ایشان را تهدید نکردم و دیدم از ماشین پیاده شد و من فکر کردم می خواهد به من پول بدهد بعد دیدم یک میله از پشت صندلی برداشت و زد در ساق پا و گفتم من به ایشان گفتم حاجی نوکرتم بگذار بروم پول نمی خواهم بعد چند تا میله به من زد و من به غلط کردن افتادم گفتم بگذار بروم چند متر راه به دنبال من آمد و من در اینجا یک تیر هوایی شلیک کردم بعد اسلحه را به طرف پآیین گرفتم و یک تیر به طرف پآیین شلیک کردم و من قصد شلیک به طرف ایشان را داشته و نمی دانستم به سینه یا پای ایشان تیر می خورد و شلیک کردم و چند تیر را به ح. آمد و بعد افتاد و آمدم بالای سرش گفتم حاجی چی شد و با دست ایشان را بلند کردم و دیدم که خون دارد از سینه اش می آید ولش کردم به طرف ماشین رفته تا شاید پول پیدا کنیم و چون چیزی پیدا نکردم و ترسیده بودم از آن محل فرار کردم و رفتم و من فقط فکر کردم که ح. از هوش رفته است و فردای آن روز مامورین من را دستگیر کردند و اسلحه را هم که آلت قتالم بود به همراه خشاب و چهار عدد فشنگ در منزل پیدا کردند. دادگاه از متهم سوال کرده: آیا در زمان شلیک به سمت مقتول قصد شلیک به عضو خاصی از بدن ایشان را داشتید؟ ج- من فقط می خواستم که مقتول دست از سر من بردارد و به سمت ایشان شلیک کردم که تیر به هر جای ایشان می خواهد بخورد و دست از سر من بردارد. از آقای الف. فرزند...، 34 ساله، نجّار، اهل...، مقیم... به عنوان متهم تحقیق شده و به وی خطاب شده حسب گزارش ضابطین دادگستری و کشف یک قبضه اسلحه کلت شاه کش از منزل ع. اتهامتان دایر بر شروع به سرقت مسلحانه تفهیم می‌گردد از خود چه دفاعی دارید؟ ج- شب خانه بودم که ع. به من پیام داد که بیا خانه ما با تو کار دارم. من هم به منزل ایشان رفتم و گفت بیا پنج دقیقه بنشین و بعد چون بچه ها خوابیده بودند برویم بیرون یک کاری کرده ام برایت تعریف کنم و رفتیم بیرون و تعریف کرد که شب گذشته جلوی یک ماشین را گرفته ام و از ایشان پول گرفته ام و اسمی از این که با اسلحه بوده است نیاورده و همین طور که ع. داشت تعریف می کرد به جاده اصلی رسیدیم و رفتیم جلوتر که یک ماشین تک رد شد ع. رفت داخل رکاب ماشین را گرفت به من هم گفت بیا رکاب را بگیر که من نگرفتم و بعد ع. پرید پآیین و البته ع. جلوتر به پآیین پریده بود و من از ایشان جدا شدم و یک راننده (ناخوانا) با یک تک با یک ماشین تک دیگر به طرف من آمدند و گفتند آن شخص که به همراه تو بود بگو چه کسی بوده وگرنه تو را تحویل کلانتری می دهیم و گفتند کسی که همراه تو بوده است شیشه ماشین را شکسته است. من ع. را معرفی نکردم و بعد من را به کلانتری بردند و در آنجا ع. را معرفی کردم. س- پیرامون اظهارات متهم ع. مبنی بر این که با پیشنهاد شما اسلحه را جهت سرقت مسلحانه از منزل برداشته و موید قصد شما مبنی بر سرقت مسلحانه بوده است چه می گویید؟ ج- و الله من چنین چیزی نگفته ام و اظهارات ع. دروغ است. در این لحظه متهم ع. اظهار داشته: اظهارات الف. دروغ است و من نمی خواستم اسلحه بیاورم الف. گفت که اسلحه بیاور به قصد سرقت و اخاذی از اتومبیل های عبوری با الف. از منزل خارج شدیم. در ادامه متهم الف. اظهار کرده: زمانی که ح. با ع. درگیر شده است من داخل پاسگاه بودم و درصحنه حضور نداشته ام و هیچ اطلاعی از نحوه قتل ندارم و در آگاهی هم از این که زیر شکنجه بودم گفتم که زمانی که ع. جلوی ای سوز متعلق به ح. را گرفت من آنجا بوده ام در صورتی که این موضوع صحت ندارد و من آنجا نبودم. برای متهم ع. قرار بازداشت موقت صادرشده و به متهم ابلاغ به آن اعتراض نموده است و دادستان نیز با قرار صادره موافقت کرده است. برای متهم الف. قرار تامین وثیقه به مبلغ چهارصد میلیون ریال صادرشده است. دادستان عقیده به صدور قرار بازداشت سرقت داشته و جانشین بازپرس با تقاضای دادستان موافقت کرده و برای متهم الف. نیز قرار بازداشت موقت صادر نموده است. مشارالیه نیز به قرار صادره اعتراض کرده است. متهمین برای مدت چهار روز در اختیار پلیس آگاهی قرارگرفته اند تا از آنان تحقیق به عمل آید و حسب صورت جلسه مورخ 25/10/90 صحنه قتل با حضور جانشین بازپرس انجام گرفته است. متهم در بازسازی صحنه قتل اظهار داشته: شب حادثه روی دست انداز بزرگ روی مسیر قدیمی سوار کامیونت خاور سفید شدم و روی صندلی نشستم تقاضای پول کردم که راننده مقداری جلوتر رفت و ایستاده و پیاده شد گفت می خواهم پولت بدهم یک میله از پشت صندلی برداشت و سمت من آمد و شروع به زدن من کرد من هم اسلحه کلت را درحالی که در صندلی نشسته بودم کشیدم ابتدا یک تیر هوایی زدم ولی او ادامه داد سپس یک تیر به سمت او شلیک کردم و پیاده شدم و او دوباره مرا دنبال کرد و بعد روی زمین افتاد من هم ماشین را که داخل جاده بود حرکت دادم و به شانه خاکی کنار جاده بردم و سپس فرار کردم. در مورد وضعیت اخلاقی متهمین به دستور جانشین بازپرس مامور به محل سکونت آنان اعزام و به طور غیر محسوس تحقیق و حسب مفاد صورت جلسه مورخ 23/10/90 هر دو نفر متهم وضعیت اخلاقی خوبی ندارند. چندین سابقه سرقت دارند افرادی ولگرد و معتاد هستند و به طورکلی از وجهه خوبی برخوردار نیستند و حسب دو برگ صورت جلسه مضبوط در پرونده ع. قصد خلع سلاح مامور و فرار از زندان و خودکشی داشته است. در تاریخ 25/10/90 اتهام متهم ع. مجددا تفهیم تا آخرین دفاع خود را بگوید. در پاسخ جریان ماوقع را شرح داده و اظهار داشته: کلیه اتهامات را قبول دارم ولی نمی دانستم با گرفتن اسلحه به طرف آقای ح. تیر به سینه ایشان اصابت می کند و من فقط قصد ترساندن آقای ح. را داشتم و می خواستم تیر به هر جای بدن ایشان که امکان دارد اصابت کند و از دست ایشان خلاص شوم و من را رها کند. اتهام الف. دایر به شروع به سرقت مسلحانه مجددا تفهیم تا آخرین دفاع خود را بگوید. در پاسخ اظهار داشته: شروع به سرقت مسلحانه را قبول ندارم. آن شب به قصد سرقت از اتومبیل های عبوری... به همراه ع. به کمربندی... جایی که چند تا سرعت گیر است رفتیم و همراه من یک زنجیر و یک تیر کوچک بوده است و همراه ع. چیزی نبود، رفتیم جای دست اندازها و ع. گفت ماشین هایی که می آیند تو یک طرف آن را بگیر و من هم طرف دیگر را می گیرم و جلوی چند ماشین را گرفتیم که نایستادند بعد ع. به کابین و رکاب یک ماشین تک چسبید ولی من به طرف دیگر ماشین نچسبیدم بعد ع. تا راست کمربندی سوار ماشین تک و در رکاب آن بود و فقط دیدم ع. پرید پآیین و به طرف من آمد و من هم آمدم به ایشان گفتم این کار فایده ندارد بیا برویم ع. پیاده شد که سه عدد ماشین تک به طرف ما آمدند ع. فرار کرد و آمدند گفتند طرف کی بود آمد چسبید به ماشین ما من هنوز نگفته بودم که چه کسی بوده که با چوب به جان من افتادند و از آن طرف هم با مامورین تماس گرفته بودند، سریعا مامورین آمدند و من را به کلانتری بردند و در آنجا اسم ع. را آوردم. به متهم خطاب شده حسب اظهارات متهم ع. در جلسه مورخ 21/10/90 و 25/10/90 با درخواست شما ایشان اقدام به حمل سلاح جهت سرقت نموده است و شما از وجود سلاح به همراه ایشان جهت سرقت مسلحانه خبر داشته اید پیرامون موضوع چه توضیحی دارید؟ ج- آن شب من خبر نداشتم که اسلحه به همراه ع. می‌باشد و ع. اصلا به من در منزلشان اسلحه را نشان نداد و از وی نخواستم که سرقت فقط با اسلحه باشد. ع. اظهار داشته: الف. دروغ می گوید و خطاب به متهم الف. همان شب داخل پذیرایی و جلوی تلویزیون اسلحه را به تو نشان دادم و تو از من خواستی که اسلحه را به همراه خودم بیاورم. در ادامه به متهمین خطاب شده هرگونه صحبتی دیگری دارید بیان نمایید، در پاسخ اظهار داشته: صحبت دیگری نداریم. پزشکی قانونی جسد را معاینه و حسب مفاد گزارش معاینه جسد شماره 90/732/142/1 مورخ 20/10/90 جسد متعلق به ح. فرزند...، 45 ساله می‌باشد، در معاینه ظاهری جسد سوراخ شدگی به قطر 0/8 × 0/8 سانتی متر در ناحیه فوقانی سمت چپ قفسه صورت با حاشیه سوخته در اطراف آن مشهود بوده است، فاصله سوراخ تا کف پا 130 سانتی متر می‌باشد و فاصله سوراخ تا نوک پستان سمت چپ 9 سانتی متر و فاصله سوراخ تا خط میانی قفسه صدری هشت سانتی متر بوده است. جسد کالبدگشایی شده و در گزارش معاینه جسد قید شده زیر پوست سینه خون مردگی در ناحیه فوقانی سمت چپ قفسه صورت مشهود است در برش ریه در محل لب فوقانی و لب تحتانی کبودی و خون مردگی اطراف سوراخ ورودی مشهود می‌باشد. در استخوان جناغ شکستگی ندارد، شکستگی دنده ندارد، استخوان جناغ برداشته شد در پرده های جنب چسبندگی مختصر دارد. در فضای جنب سمت چپ خون به میزان 500 سی سی دارد، ریه ها رنگ طبیعی و قدام اسفنجی داشتند، سوراخ شدگی در ناحیه لب فوقانی ریه چپ مشهود است که خون مردگی موضع اطراف آن مشهود است. لخته های خون به میزان 500 سی سی اطراف فضای جنب مشهود است سوراخ شدگی در ناحیه لب تحتانی ریه سمت چپ دارد. فضای بین دنده ای هفتم و هشتم پشتی گردیده و وارد ماهیچه های اطراف ستون فقرات شده (مسیر گلوله از ناحیه فوقانی سمت چپ قفسه صدری از سمت بالا به پآیین و از سمت راست به چپ می‌باشد) که ناحیه پشتی ستون فقرات در سمت چپ برش داده شد و هرمی گلوله از نزدیک ستون فقرات خارج گردید و تحویل کارشناس سلاح شد. پرده قلب باز شد مایع اطراف قلب به حجم 200 میلی لیتر بود. چسبندگی در پرده قلب وجود ندارد اندازه قلب طبیعی بود قلب از پایه جدا گردید قلب حاوی خون متان است وزن قلب حدود 400 گرم است در پایان علت فوت به آسیب احشاء و ارگان های حیاتی قفسه صورت ناشی از اصابت جسم نفوذی پرتابی می‌باشد. جواز دفن به نام وی صادر شد. معاینه جسد در معیت سرهنگ ه. کارشناس سلاح و دفتر آگاهی آقای ن. انجام شده است.

گواهی حصر وراثت به شماره 650 - 27/10/90 صادره از شعبه اول شورای حل اختلاف... ضمیمه پرونده است. حسب مفاد گواهی فوق ورثه مقتول ح. عبارت اند از 1 - خانم ف. فرزند مرحوم... (مادر) 2 - خانم ز. فرزند... (همسر) 3 - آقای ر. فرزند... متولد 1373 (فرزند) 4 - آقای ع. فرزند... متولد 1383 (فرزند) 5 - خانم س. فرزند... متولد 1370 (فرزند) 6 - خانم ف. فرزند... متولد 1371 (فرزند) 7 - خانم ر. فرزند مهدی متولد 1375 (فرزند) در تاریخ 28/10/90 از خانم ز. فرزند... تحقیق شده، اظهار داشته: این جانبه همسر مرحوم ح. از آقای ع. فرزند... به اتهام قتل عمدی همسرم و از آقای الف. به لحاظ سرقت مسلحانه شاکی و تقاضای قصاص نفس وی و مجازات ایشان را دارم. از خانم ف. فرزند مرحوم...، متولد 1323 تحقیق، اظهار داشته: این جانبه مادر مرحوم از آقای ع. به اتهام قتل عمدی فرزندم و متهم دیگر الف. شاکی و تقاضای قصاص نفس وی را دارم و نیز تقاضای مجازات آنان را دارم. از آقای ر. فرزند مرحوم... متولد 1373 تحقیق، اظهار داشته: این جانب از آقای ع. به اتهام قتل عمدی پدرم و از متهم دیگر آقای الف. شکایت و تقاضای قصاص نفس وی را دارم. سرهنگ م. کارشناس اسلحه طی نظریه شماره 110/9051 - 26/10/90 پس از بیان گردشکار موضوع نتیجه کلی را به شرح زیر اعلام نموده است: با نگرش به مطالب فوق الذکر و با عنایت به کلیه اقدامات فنی صورت گرفته مرحوم متوفی به وسیله یک قبضه اسلحه کمری غیراستاندارد با کالیبر 8 میلی متر از ناحیه سمت چپ قفسه سینه و از فاصله تقریبی حدودا یک متری مورد اصابت و شلیک یک عدد گلوله مستقیم قرارگرفته است. سمت اصابت و مسیر حرکت در داخل بدن از جلو به عقب و از بالا به پآیین می‌باشد، بنابراین موقعیت استقرار ضارب نسبت به مضروب از روبرو و تیرانداز در موضع بالاتری استقرار داشته است. اینک ضمن پیوست کردن چهار عدد پوکه آزمایشی و دو عدد پوکه جنایی مراتب جهت هرگونه اقدام تقدیم حضور می‌گردد. حسب قیم نامه مورخ 30/11/90 صادره از دفتر امور سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان... خانم ز. همسر مقتول به عنوان قیم صغار 1 - ر. متولد 20/04/73 2 - ع. متولد 13/02/83 3 - ر. متولد 1375 منصوب شده است. در مورخ 10/02/91 از خانم ز. همسر مقتول تحقیق شده و مشارالیها اظهار داشته: از آقای ع. به اتهام قتل عمدی شکایت و تقاضای رسیدگی و مجازات قانونی دارم و از طرف سه فرزندم که سن آن ها قانونی نیست و من قیم آن ها هستم شکایت دارم، پدربزرگ فرزندانم یعنی جد پدری آن ها زنده نیست. از خانم س. فرزند...، 21 ساله، تحقیق شده، اظهار داشته: این جانبه دختر مقتول می باشم که از آقای ع. به خاطر قتل عمدی شکایت و تقاضای رسیدگی و قصاص دارم. از خانم ف. فرزند...، 19 ساله، تحقیق، اظهار داشته: این جانبه دختر مرحوم می باشم که از آقای ع. به خاطر قتل عمدی شکایت و تقاضای قصاص دارم. در خلال رسیدگی پرونده آقای یعقوبی به عنوان بازپرس مامور خدمت در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان... مشغول به کار شده و مشارالیه طی قرار شماره --- - 91/2/16 قرار مجرمیت آقای ع. فرزند...، 33 ساله را به اتهام قتل و شروع به سرقت مسلحانه و حمل و نگه داری یک قبضه سلاح کلت کمری شاه کش و چهار فشنگ آن و قرار مجرمیت آقای الف. فرزند...، 34 ساله به اتهام شروع به سرقت مسلحانه صادر و دادستان با قرار صادره موافقت کرده و طی کیفرخواست شماره 00314 - 23/02/91 تقاضای تعیین مجازات آقای ع. و طی کیفرخواست شماره 00314 - 23/02/91 تقاضای تعقیب آقای الف. را از دادگاه کیفری استان فارس نموده است. پرونده به شعبه چهارم دادگاه کیفری استان فارس ارجاع و شعبه مرجوع الیه طی قرار شماره --- - 27/06/91 در خصوص اتهام آقای ع. به حمل و نگه داری سلاح غیرمجاز با نفی صلاحیت از خود به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی... قرار صادر نموده است. دادگاه دستور داده به متهم ع. اخطار شود ظرف ده روز وکیل خود را به دادگاه معرفی کند. آقای الف. آقای... را به عنوان وکیل خود تعیین و مشارالیه در پرونده دخالت نموده است. آقای ع. وکیل تعیین نکرده و دادگاه از طریق کانون وکلای فارس آقای... را به عنوان وکیل تسخیری متهم تعیین نموده است. دادگاه دستور تعیین وقت و دعوت و احضار طرفین را صادر و برای روز 18/03/92 وقت رسیدگی تعیین شده است. جلسه رسیدگی دادگاه در وقت مقرر با حضور نماینده دادستان و اولیای دم و متهمان و وکلای آنان تشکیل، اولیای دم پس از بیان مشخصات خود اظهار کرده اند شکایت ما علیه ع. است که عمدا مرحوم گشته است. نماینده دادستان طبق کیفرخواست تقاضای تعیین مجازات متهمین را از دادگاه نموده است. دادگاه به اولیای دم خطاب کرده شکایت خود را صریحا بیان کنید، در پاسخ اظهار داشته اند: با توجه به این که آقای ع. عمدا مرحوم را با اسلحه کشته است و ایشان بدون این که گناهی داشته باشد به قتل رسیده است درخواست رسیدگی و مجازات قصاص برای ایشان داریم و حاضر به سازش و گذشت نیستیم و صرفا درخواست قصاص نفس آقای ع. را به جرم قتل عمدی داریم. دادگاه به متهم خطاب نموده مطابق کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب و شکایت اولیای دم مقتول اتهام شما ارتکاب قتل عمدی به وسیله شلیک اسلحه می‌باشد و به علاوه اتهام دیگر شما مشارکت در شروع به سرقت مسلحانه به همراه آقای الف. است ضمن تفهیم گزارش مامورین انتظامی، اظهارات و اقاریر شما در مرحله مقدماتی و نظرات کارشناسی پزشکی قانونی در تعیین علت فوت و نظریه کارشناس اسلحه و مهمات ضمن تفهیم مفاد کیفرخواست آیا اتهامات خود را قبول دارید؟ در پاسخ پس از بیان مشخصات خود اظهار داشته: در مورد اتهامات تفهیم شده من قبول دارم که به وسیله اسلحه من مرحوم را کشته ام و هم چنین می پذیرم که می خواستم سرقت انجام دهم من اعتیاد دارم و شیشه مصرف می کردم و حالا هم در زندان قرص متادون مصرف می کنم آن زمان در حال خودم نبودم چون پول نداشتم تصمیم گرفتم که بروم از ماشین ها پول بگیرم اسلحه کلت کمری شاه کش که قبلا داشتم برداشتم و آقای الف. دوستم است و به ایشان گفتم که می خواهم چکار کنم اول ایشان قبول نکرد ولی با اصرار من قبول کرد حدودا ساعت 12 شب بود در جاده سرعت گیر ایجاد کرده بودند برای کاهش سرعت اتومبیل مرحوم داشت رد می شد من چسبیدم به اتومبیل و سوار آن شدم و به راننده گفتم پول می خواهم و ایشان توقف کرد و از پشت صندلی ماشین یک میله آهنی برداشت و شروع به زدن من کرد آن زمان آقای الف. با من نبود و با من نبود و من به مرحوم گفتم چیزی نمی خواهم و می روم ولی ایشان شروع به زدن من کرد آن زمان آقای الف. با من نبود و با زدن آن مرحوم پایم و شانه ام شکسته است و آثار آن موجود است و مجبور شدم اسلحه را درآوردم و اول تیر هوایی زدم ولی عکس العملی نشان نداد و چون می خواستم خودم کتک نخورم و ایشان بترسد تیر به سوی ایشان شلیک کردم و قصدم کشتن ایشان نبود و فقط می خواستم خودم فرار کنم و زمانی که من تیر به سوی ایشان شلیک کردم ایشان دنبال من می دوید و باور نمی کردم که تیر به ایشان خورده باشد. درگیری ما بیرون کامیون بود و چون ایشان من را گرفته بود نمی توانستم فرار بکنم. بعد از این که دنبالم می آمد من فرار کردم و رفتم خانه فردا صبح من را دستگیر کردند یعنی یک ساعت بعد از حادثه من را دستگیر کردند قتل و قضیه سرقت حدود نزدیک صبح اتفاق افتاده است و الف. اسم من را گفته بود و به همین دلیل من دستگیر شدم. س- مفاد گزارش مامورین دلالت دارد که در شب حادثه ابتدا به همراه آقای الف. شروع به سرقت نموده اید آیا چنین اتهامی را می پذیرید؟ ج- بله گزارش درست است ابتدا به همراه آقای الف. رفتیم که سرقت کنم و آنجا راننده ها دنبال ما گذاشتند و ما فرار کردیم و الف. مرا گرفته و بعدا حدود صبح بود که من خودم به تنهایی شروع به سرقت کردم که این اتفاق قتل افتاده. س- مفاد صورت جلسه وضعیت کامیونت مرحوم حاکی است که وسایل درون اتاق راننده به هم ریخته و خون در آن اتاق راننده مشاهده شده است در این مورد چه دفاعی دارید؟ ج- ما درون اتاق کامیونت درگیر شدیم و مرحوم بنده را زد و آمدیم پآیین و خونی که درون اتاق کامیونت است احتمالا متعلق به من می‌باشد ولی من وسایل درون اتاق راننده را به هم نریخته ام. س- اظهارات اولیه شما در مرحله مقدماتی دلالت دارد که در حین فرار به سوی مرحوم شلیک کرده اید عین اظهارات قرائت می‌شود آیا این اظهارات را قبول دارید؟ ج- تمامی اظهاراتی که در مرحله مقدماتی گفته ام قبول دارم من درون اتاق خودرو با مرحوم درگیر شدم و پآیین آمدیم و ایشان به دنبال من آمد و من ترس کردم اول تیر هوایی شلیک کردم ولی ایشان دنبالم می کرد و من نیز به سوی وی شلیک کردم ولی ایشان دنبالم می کرد و به سینه وی زدم و مرحوم افتاد و رفتم داخل خودرو گشتم که سرقت کنم ولی چیزی برای سرقت پیدا نکردم آمدم بالای سر مرحوم و دیدم که ایشان آه و ناله می کند و رفتم خانه خودمان. س- چه زمانی به مرحوم تیر شلیک کردید؟ ج- درون خودرو و کنار خودرو که ایشان با میله آهنی به من می زد. س- چه زمانی به مرحوم تیر شلیک کردید؟ ج- زمانی که با مرحوم درگیر بودم و کنار ماشین بود اول تیر هوایی کردم و بعد ایشان اعتناء نکرد تیر به سوی ایشان شلیک کردم و ایشان داشت دنبال من می دوید و فکر نمی کردم ایشان بمیرد و برای دفاع از خودم به مرحوم تیر زدم. س- کجای بدنت زخمی شده است؟ پایم و شانه ام زخمی شد، که استخوان پایم ترک خورده بود و استخوان ترقوه ام نیز شکسته که حالا خوب شده است. دادگاه به وکیل تسخیری متهم خطاب کرده دفاعیات خود را از موکل خود بیان کنید؟ ج- در پاسخ اظهار داشته: سرقت مسلحانه به لحاظ اقتدار مالباخته عقیم مانده و عملی نشده است بنابراین سرقت مسلحانه موضوعا منتفی است چون اصل سرقت محقق نشده است، بنابراین شروع آن هم منتفی است اما در مورد قتل عمد اظهارات متهم یکنواخت نیست و بعضا متفاوت است برداشت از اظهارات متهم به خصوص در مورخ 20/10/90 نامبرده وقتی که وارد صحنه جرم می‌شود (ناخوانا) اموال از مرحوم ببرد. مرحوم باحوصله و صبر کامل متاسفانه متوسل به قدرت می‌شود غافل از این که سارق در خلوت و شب از امکانات زیادتری برخوردار است. ازآنجاکه مرحوم با استفاده از قدرتش با استفاده از میله به متهم حمله می کند و او را مورد ضرب وجرح قرار می دهد که این مورد منجر می‌شود به این که متهم از سرقت منصرف و جان خود را نجات دهد و مرحوم به شانه و پای متهم ضربه وارد می‌نماید که متهم برای نجات خود از شلیک تیر هوایی استفاده می‌نماید تا بتواند مرحوم را بترساند و از گلاویز شدن خلاصی پیدا کند که نه صدمه ای به مرحوم برساند و صدمه بیشتری نبیند و در حال خلاصی خود تلاش می کند چندمتری از کامیون فاصله بگیرد که در اینجا مرحوم متهم را تعقیب می‌نماید و در این هنگام حسب اظهارات متهم به قسمت جلوی پای مرحوم شلیک می کند بدون این که هدف گیری داشته باشد و قصد قبلی نداشته که مرحوم را بزند و کلا دفاع برای نجات از دست مرحوم بوده است بنابراین کل اقدام شاید مصداق قتل شبه عمد باشد، علی هذا در صورت موافقت جلسه دادگاه را به وقت دیگری موکول شود که دفاعیات به صورت کامل که برای محکمه علم و یقین حاصل شود انجام شود چون پرونده از اهمیت خاصی برخوردار است تا این که اجحافی به متهم نشود و نه مجازاتی غیرقانونی بر متهم تحمیل شود و حق اولیای دم ضایع نشود و اگر لازم شد لایحه ای تقدیم می نمایم. اولیای دم اظهار داشته اند: اولا اگر متهم قصد کشتن نداشت اسلحه پر در اختیار نداشت ایشان با اسلحه پر و شلیک آن قصد کشتن داشته است. ثانیا درگیری اگر به صورت گرفتن همدیگر باشد فاصله ای باقی نمی گذارد که بتوان با میله آهنی به کسی زد و این در حالی است که زخمی کردن شخص با میله آهنی بافاصله امکان پذیر است که با ادعای متهم مبنی برگرفته شدن توسط مرحوم منافات دارد به علاوه خون درون اتاق کامیونت روی داشبورد است چگونه پای ایشان زخمی شده و خون روی داشبورد ریخته است و آنچه حقیقت است متهم درون کامیون به مرحوم حمله کرده است و آنجا به مرحوم شلیک کرده است. درخواست رسیدگی و صدور رای قانونی داریم. دادگاه به متهم خطاب کرده (ع.) اتهام شما مجددا مبنی بر ارتکاب قتل عمدی مرحوم ح. و مشارکت در شروع به سرقت مسلحانه تفهیم می‌شود آخرین دفاع خود را بیان کنید؟ ج- من قصد کشتن نداشتم دفاع از خودم کردم و می خواستم از دست مرحوم فرار کنم و این که می خواستم برویم سرقت کنیم و اقدام به سرقت کردیم ولی موفق نشدیم قبول داریم وکیل متهم اظهار کرده با توجه به ادعای اولیای دم که درگیری و قتل درون اتاق کامیون بوده است نیاز به تحقیق دارد بنابراین ازنظر من رسیدگی و تحقیقات کامل موردنیاز است. دادگاه به متهم دیگر آقای الف. خطاب کرده طبق کیفرخواست صادره اتهام شما دایر است بر مشارکت در شروع به سرقت مسلحانه دفاعی دارید بیان کنید؟ ج- قبول ندارم و هیچ گونه هم آهنگی با آقای ع. نداشته ام من سر گله دونی بودم آقای ع. زنگ زد و گفت بیا خانه و قبلا با هم مواد می کشیدیم رفتم پیشش گفت برویم بیرون خیابان و در بین راه پیشنهاد داد که برویم سرقت کنیم هر چه گفتم تا حالا سرقت نکرده ام و همین طور صحبت می کردیم و یک لحظه دیدیم ماشین تک می آید و ع. به من گفت و من قبول نکردم و ایشان خودش رفت و خود را به ماشین رساند و از ما دور شد و هوا تاریک بود و از حاشیه خیابان داشتم می رفتم دیدم یک تعداد افرادی کنار خیابان ایستاده اند مرا دستگیر کردند و مرا بردند کلانتری و مرا شکنجه کردند و در آنجا من اسم ع. را بردم که همراه ایشان بوده ام گویا راننده ها آمده بودند پاسگاه و گفتند اسم دوستت را بگو من هم گفتم ع. بود و ما را نگه داشتند و صبح زود بود ع. را دستگیر کردند و ما را بردند آگاهی و همه اش کتک می زدند و زمانی که ع. آمد و گفت با یک نفر درگیر شده ایم. س- چه چیزی همراه داشتید؟ ج- تیر کوچک و با یک زنجیر همراه داشتم. س- اظهارات شما نزد جانشین محترم بازپرس عینا قرائت می‌گردد و آیا این اظهارات را قبول دارید؟ ج- من هماهنگ با ع. نبودم و هیچ کاری برای سرقت انجام نداده ام و فقط کنار یکدیگر ایستاده بودیم. س- اظهارات خود را در نزد مامورین چه می گویید؟ ج- قبول ندارم و مرا زده اند و وقتی کابل می زد گفتم نزن هر چه دلت می خواهد بنویسید. دادگاه به وکیل متهم الف. خطاب کرده در دفاع از حقوق موکل مطلبی دارید بیان کنید؟ در پاسخ اظهار داشته: با توجه به اظهارات متهمین در جلسه دادگاه و مطابقت آن با اظهارات آقای الف. در بدو وقوع حادثه و صورت جلسات مندرج در پرونده در کل صرفا درصحنه حضور داشته و هیچ عمل مادی جهت تحقق جرم انجام نداده است علی الخصوص با توجه به اظهارات متهم ردیف اول و اظهارات آقای الف. صرفا یک نفر از کامیون بالا رفته و اقدام به شکستن شیشه و تهدید نموده است حسب تبصره یک ماده 43 قانون مجازات اسلامی که در قانون مجازات جدید در ماده 123 اعلام گردید مجرم قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد شروع به جرم نبوده و قابل مجازات نمی‌باشد. با عنایت به مراتب مذکور ازآنجاکه موکل نقش مادی در وقوع جرم نداشته اتهام انتسابی در کیفرخواست متوجه ایشان نمی‌باشد، لذا تقاضای رسیدگی و بدوا فک قرار بازداشت موقت و تبدیل آن به تامین مناسب و نهایتا با توجه به اصل 37 قانون اسلامی تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارم. دادگاه به متهم الف. خطاب کرده اتهام شما مجددا مبنی بر شروع سرقت مسلحانه تفهیم می‌گردد آخرین دفاعت چیست؟ ج- من نه سرقتی کردم و نه قصد این کار را داشتم و درست است همراه ایشان بودم ولی در جریان سرقت بوده ام و اطلاع دارم. وکیل وی نیز اظهار کرده دفاعیات به شرح دفاعیات مطرح شده در این مرحله دادگاه و دفاعیات قبلی است. پلیس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح رای شماره --- اعلام کرده با عنایت به این که متهم اقرار نموده به انگیزه سرقت از خودروهای عبوری اقداماتی انجام داده و مسلحانه کامیون های در حال عبور را به هنگام عبور از کمربندی درحالی که به واسطه سرعت گیر سرعت آن ها کم شده متوقف نموده که در یک مورد با شکستن شیشه اتومبیل کامیون موفق به سرقت نشده و به هنگام سرقت از کامیون مرحوم با ایشان درگیر شده و در حین فرار از دست مقتول به سوی ایشان شلیک کرده است و مطابق نظریه پزشکی قانونی اصابت گلوله به ناحیه سینه مقتول که منجر به سوراخ شدگی ریه مقتول و ماهیچه های ستون فقرات شده مورد تایید واقع شده و درنتیجه علت فوت آسیب به احشاء و ارگان های حیاتی قفسه صدری ناشی از اصابت جسم نفوذی پرتابی اعلام گردیده است و دفاع متهم به این که جهت خلاصی از دست مقتول به وی شلیک کرده و جهت حفاظت از جان خود چنین اقدامی کرده است قابل توجیه نیست زیرا اولا متهم سبب وقوع حادثه را شخصا به وجود آورده و با اقدامات خلاف قانون و مسلحانه چنین فعلی انجام داده است. ثانیا: به هنگام فرار متهم (برحسب ادعای وی) بدون این که خطری برای وی باشد مبادرت به شلیک گلوله به سمت مقتول نموده است. ثالثا: استفاده از اسلحه برفرض وجود حمله از سوی مقتول ضرورتی نداشته و دفاع متوقف بر آن نبوده است و هیچ گونه تناسبی بین عمل ادعایی مقتول و اقدام متهم وجود نداشته است بنابراین باوجودی که قصد ارتکاب قتل از سوی متهم احراز نشده و ایشان منکر وجود قصد ارتکاب قتل می‌باشد لیکن چون عمل متهم نوعا کشنده بوده (با توجه به آلت قتل و موضوع خاص و عامل بودن در فعل) و انتساب قتل به متهم محرز است، دادگاه بزهکاری متهم را مبنی بر ارتکاب قتل عمدی و شروع به سرقت مسلحانه محرز دانسته که مستندا به بند ب ماده 206 و ماده 207 و بند اول ماده 231 و ماده 655 قانون مجازات اسلامی با توجه به درخواست اولیای دم مبنی بر قصاص نفس حکم بر قصاص نفس آقای ع. از جهت ارتکاب قتل عمدی و محکومیت وی به تحمل پنج سال حبس و 50 ضربه شلاق از جهت شروع به سرقت مسلحانه صادر می‌نماید. دادگاه آقای الف. را مستندا به اصل برائت و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از اتهام انتسابی تبرئه نموده است. دادنامه در زندان به آقای ع. ابلاغ، لایحه ای از نامبرده ملاحظه نگردید. دادنامه در تاریخ 07/08/92 به وکیل تسخیری متهم ابلاغ، طی لایحه ای که به شماره 00047 - 25/08/92 ثبت دفتر دادگاه شده تقاضای تجدیدنظر نموده است لایحه در موقع شور قرائت خواهد شد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اقاریر صریح متهم در مراحل مختلف دادرسی به تیراندازی به طرف مقتول و شروع به سرقت مسلحانه و با عنایت به این که تیراندازی در تاریکی شب بوده و امکان هدف گیری موضع خاصی امکان پذیر نیست تا بتوان ادعای این که متهم قصد تیراندازی به موضع خاص نداشته را مطرح کرد زیرا عمل ارتکابی متهم نوعا کشنده و رای صادره موجه تشخیص می‌گردد و موارد اعلام شده از طرف وکیل محترم خدشه ای بر آن وارد نمی کند، لذا بارد اعتراض و با تذکر این که احد از اولیای دم به نام ع. صغیر است و مادر صغیر خانم ز. قیم وی در جلسه رسیدگی مورخ 18/03/92 تقاضای قصاص متهم را نموده است و چون قیم حق مطالبه قصاص ندارد اولیای دم کبیر باید قبل از اجرای حکم قصاص دیه سهم صغیر را تودیع نمایند، به استناد بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای معترض عنه با رعایت تودیع سهم صغیر ابرام می‌گردد.

رئیس شعبه بیستم دیوان عالی کشور - مستشار

ناصری ‌صالح آباد - طباطبائی

منبع
برچسب‌ها