رای شماره 79 مورخ 1382/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 309/77

شاکی: خانم زهرا الهیان

موضوع: ابطال بخشنامه شماره 5/2830 مورخ 26/3/1372 اداره کل آموزش و پرروش مازندران

تاریخ رای: یکشنبه 28 اردیبهشت 1382

شماره دادنامه: 79

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب مربی پرورشی آموزش و پرورش شهرستان رامسر با شرکت در کنکور اختصاصی وزارت آموزش و پرورش و قبولی در سال 1370 در رشته عربی و در سال 1373 فارغ التحصیل شدم. پس از مراجعات مکرر جهت تغییر وضعیت برای خدمت در رشته تحصیلی، اداره آموزش و پرروش رامسر با تمسک به بخشنامه شماره 5/2830 مورخ 1372/03/26 مدعی گردیده که تغییر وضعیت ممنوع می‌باشد. بخشنامه موصوف موافق قانون نبوده و درخواست ابطال آن را دارد.رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 205/11543 مورخ 1382/02/13 اعلام داشته‌اند. تبدیل وضعیت شاکی مربی پرورشی اداره آموزش و پرورش شهرستان رامسر به دلیل نیاز به مربی پرورشی فعلاً مقدور نمی‌باشد.مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 20/25129/71 مورخ 1375/12/22 به عنوان شعبه اول دیوان اعلام داشته‌اند، به طوری که اداره آموزش و پرورش شهرستان رامسر طی نامه مورخ 1375/10/12 اعلام داشته است با توجه به تورم نیرو در رشته دینی و عربی در مقطع راهنمایی و نیاز واحد امور تربیتی به مربیان پرورشی با درخواست تغییر وضعیت نامبرده به سمت دبیر دینی و عربی موافقت نشده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره 5/2830 مورخ 1372/03/26 اداره کل آموزش و پرورش مازندران متضمن علل و جهات مقرر در ماده فوق‌الذکر نمی‌باشد. بنابراین به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نیست.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع