بررسی سرنوشت قرار نگهداری موقت در صورت ارائه وثیقه بعدی برای نوجوان 15 تا 18 ساله

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/24
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر اشنویه

موضوع

بررسی سرنوشت قرار نگهداری موقت در صورت ارائه وثیقه بعدی برای نوجوان 15 تا 18 ساله

پرسش

در صورت صدور قرار نگهداری موقت برای نوجوان 15 تا 18 سال به علت عجز از ایداع وثیقه (موضوع ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) در صورت ارائه وثیقه بعدی، سرنوشت قرار نگهداری موقت چه می‌شود؟

نظر هیئت عالی

به محض معرفی کفیل یا وثیقه قرار نگهداری لغو و قرار کفالت یا وثیقه حسب مورد صادر می‌گردد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه در ماده 287 آیین دادرسی کیفری قید قرار نگهداری موقت صادر می‌شود در واقع این شبهه ایجاد می‌شود که در خصوص متهم برای یک اتهام نمی‌توان دو تا قرار صادر نمود به طریق اولی با صدور قرار موقت که قرار جدیدی است قرار قبلی (کفالت یا وثیقه) از بین می‌رود و آثار بر آن مترتب نیست و در صورت معرفی کفالت قرار نگهداری موقت لغو و قرار جدید صادر می‌شود هر چند قانون اشاره نکرده قبول این درخواست برای بازپرس الزامی است.

نظر اقلیت

قرار قبلی کماکان باقی است به لحاظ اینکه متهم یا ولی و یا سرپرست نتوانستند وثیقه یا کفیل معرفی نماید این قرار منجر به بازداشت می‌شود با لحاظ شرایط سنی مرتکب و تمهیداتی ارفاقی که قانونگذار در نظر گرفته تا در این گونه مواقع مرتکب زیر 18 سال در کانون اصلاح و تربیت نگهداری شود و در ماده 287 آیین دادرسی کیفری اعلام نموده قرار نگهداری موقت صادر شود لازم به توضیح است که قرار نگهداری موقت سنگین‌تر از قرارهای تأمینی وثیقه و کفالت می‌باشد در این فرض صدور قرار نگهداری موقت صرفاً به جهت نگهداری مرتکب در کانون و اصلاح و تربیت می‌باشد. نظریه مشورتی 2604 مورخه 1394/09/30، 2596 مورخه 1394/09/29موید این نظر می‌باشد در صورت معرفی کفیل یا وثیقه قرار نگهداری لغو، قرار کفالت یا وثیقه ابقاء می‌شود.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها