رای شماره 327 مورخ 1382/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 2/9/1382

شماره دادنامه: 327

کلاسه پرونده: 82/604

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت8/82/517 شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مقدمه: رئیس شعبه هشتم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، در پرونده کلاسه ت8/82/517 که در تاریخ 7/5/1382 در این شعبه رسیدگی و دادنامه شماره 576 مبنی بر قرار رد تجدیدنظر خواهی به لحاظ خارج از مهلت بودن صادر گردیده است بعد از ابلاغ دادنامه مذکور مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنایع و معادن طی لایحه شماره 194/911 مورخ 17/6/1382 تذکر داده‌اند که دادخواست تجدیدنظر خواهی قبلاً در نامه عادی به عنوان شعبه چهارم بدوی دیوان عدالت اداری ارسال و در تاریخ 22/4/1382 در دفتر اندیکاتور شعبه چهارم بدوی به ثبت رسیده است و با احتساب تاریخ مذکور تقاضای تجدیدنظر خواهی و اعتراض به دادنامه شعبه چهارم بدوی در مهلت مقرر قانونی انجام گرفته است با بررسی سوابق تذکر مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنایع ومعادن صحیح بوده و علیهذا در اجرای تبصره یک ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارم.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه تجدیدنظر خواه «مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنایع» درخواست تجدیدنظر را در موعد مقرر قانونی به شعبه بدوی دیوان تقدیم نموده بنابراین صدور دادنامه شماره 576 مورخ 7/5/1382 در کلاسه ت8/82/517 مبنی بر رد تجدیدنظر خواهی به علت انقضای مهلت مقرر مبتنی بر اشتباه بوده است لذا به استناد تبصره یک ذیل ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوق‌الذکر نقض و رسیدگی مجدد به تقاضای تجدیدنظر خواهی به شعبه سوم تجدیدنظر محول می‌گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف‌آبادی

منبع