رای شماره 1194 مورخ 1399/09/08 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

شماره پرونده: ه- ع/ 9901258 شماره دادنامه: 9909970906011194 تاریخ: 8/9/99

شکات: 1- محمدرضا پورعیسی چافجیری 2- یعقوب فرخنده زیبا

طرف شکایت: 1- کمیته تصویب طرح های هادی بنیاد مسکن استان گیلان (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان) 2- استانداری گیلان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه کمیته تصویب طرح های هادی استان گیلان مورخ 20/5/98 دایر بر خارج کردن قریب 70 هکتار از اراضی داخل در محدوده روستای احمدآباد رودسر از شمول طرح هادی روستایی

شاکی دادخواستی به طرفیت 1- کمیته تصویب طرح های هادی بنیاد مسکن استان گیلان (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان) 2- استانداری گیلان به خواسته ابطال صورتجلسه کمیته تصویب طرح های هادی استان گیلان مورخ 20/5/98 دایر بر خارج کردن قریب 70 هکتار از اراضی داخل در محدوده روستای احمدآباد رودسر از شمول طرح هادی روستایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

صورتجلسه کمیته تصویب طرح های هادی / تعیین محدوده مورخ 20/5/98

روستای احمد آباد - بخش مرکزی شهرستان رودسر - استان گیلان

پیرو دعوت نامه شماره 18199/07/28 مورخ 14/5/98 جلسه کمیته تصویب طرح هادی / تعیین محدوده روستای احمدآباد با حضور اعضای ذیل در محل بنیاد مسکن گیلان تشکیل و پس از بحث و بررسی لازم پیرامون موضوع مطروحه موارد زیر به عنوان نظرات کمیته به مشاور اعلام می‌شود.

ضمن رعایت کلیه ضوابط و حرایم ادارات مربوطه نرخ رشد 1 (یک) درصد مورد تصویب اعضاء قرار گرفت. همچنین مقرر گردید با توجه به اطلاعات واصله توسط مشاور طرح که بر اساس اسناد ارائه شده از دهیاری روستا انجام پذیرفته، از تعداد کل 69 پلاک، 32 پلاک دارای مجوزات قانونی به صورت عرصه اعیان و باقیمانده پلاکها (37 پلاک) صرفاً به صورت اعیان وضع موجود در طرح هادی بازنگری توسط مشاور لحاظ گردد و اراضی سمت ساحل مطابق نقشه امضا شده اعضاء کمیته تصویب از طرح هادی خارج گردد. ضمناً هرگونه حقوق مکتسبه قانونی ایحاد شده برای متقاضیان جا مانده از محدوده بازنگری طرح هادی قابلیت بررسی در کمیته تصویب را دارد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

خلاصه شکایت: شکات به موجب دادخواست تقدیمی صورتجلسه مورخ 20/5/98 کمیته تصویب طرح های هادی استان گیلان را دایر بر خارج کردن قریب 70 هکتار از اراضی داخل در محدوده روستای احمدآباد رودسر اراضی سمت ساحل از شمول طرح هادی روستایی را به دلایل ذیل مغایر قانون اعلام کرده است:

1- در ماده 7 اساسنامه و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بنیاد مسکن صرفاً به تصویب طرح هادی روستایی اشاره شده است و اجازه ابطال طرح به بنیاد مذکور داده نشده است و اختیار خارج کردن بخشی از یک روستا نیاز به صراحت قانون دارد.

2- بر فرض تصور اختیار ابطال خلاف حقوق مکتسبه افراد همچنین اصل انتظارات مشروع است.

3- بر اساس اصل تفسیر موسع حق ها و تفسیر مضییق محدودیت ها باید حق ها را موسع و محدودیت ها را مضیق تفسیر کنیم. بنابراین با مبنا قرار دادن این اصل بنیادین در تفسیر این اختیارات قانونی مشتکی عنه لاجرم به این نتیجه منجر خواهد شد که طرف شکایت با توجه به قواعد و مقررات موجود حق اتخاذ چنین تصمیمی را نداشته است و در نتیجه اهالی روستا امکان بهره مندی از حقوق مکتسبشان را خواهند داشت و تبعیض ناروا که بر ایشان وارد آمده را مرتفع می‌گردد.

4- ابطال بخش عمده ای از طرح هادی مغایر منافع عمومی است.

جوابیه طرف شکایت: مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان در پاسخ به موجب جوابیه ثبت شده به شماره 99-1258-3 مورخ 25/6/99 اجمالاً توضیح داده است که:

اولاً طرح هادی روستایی با تعیین محدوده روستاها عمدتاً شامل بافت مسکونی و توسعه آینده بوده و مطابق قوانین ابلاغی تصویب آن توسط کارگروه های قانونی انجام می پذیرد و حسب مفاد بند 5 قسمت الف ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه مراتب با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاه های عضو کارگروه به تصویب می‌رسد و بنیاد مسکن به تنهایی نقشی در تعیین محدوده ها و کاربریها ندارد. ثانیاً بر خلاف ادعای مطروحه خروج اراضی یکپارچه کشاورزی در بازنگری طرح هادی روستای احمد آباد در راستای سیاست حفظ و یکپارچگی اراضی روستایی و به منظور تداوم تولید محصولات کشاورزی بوده و بدین منظور نیز هیات وزیران در تصویب نامه شماره 72500 مورخ 14/6/96 در جلسه مورخ 8/6/96 و به پیشنهاد شماره 10932/020 مورخ 21/4/1393 وزارت جهاد کشاورزی و اصل 138 قانون اساسی در بند یک و دو مندرج استانداران شمالی کشور منجمله استان گیلان را موظف به بازنگری و اصلاح محدوده طرح هادی نموده است. همچنین استعلامات انجام شده از مدیریت امور اراضی استان و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رودسر حکایت از لزوم خروج اراضی یکپارچه کشاورزی که بنا به ادعای نمایندگان دستگاه های فوق الذکر جزو اراضی ملی و واگذاری شده به منظور توسعه امر کشاورزی بوده و بنیاد مسکن استان بر خلاف ادعای مطروحه به هیچ وجه اراضی مستعد توسعه روستا را از محدوده طرح هادی روستای مذکور خارج نکرده است. بنابراین تقاضای رد دعوی مورد استدعاست.

نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه طرف شکایت صرفاً مصوبه را مغایر با ماده 7 اساسنامه بنیاد مسکن و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی اعلام کرده اند در صورتی که تصویب و تغییر و بازنگری طرح های هادی بر اساس بند 5 قسمت (الف) ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه طرح های هادی روستایی و نیز محدوده روستاها در سراسر کشور را با پیشنهاد کارشناسان فنی زیر نظر بنیاد مسکن و نماینده بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و روسای شورای اسلامی روستاها و تصویب آن در کمیته ای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به عنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسلامی روستا به عنوان ناظر تهیه می‌گردد و تصویب آن منطبق بر مقررات بوده فلذا مصوبه خارج از اختیار و مغایر قانون تشخیص نمی گردد. تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت آقایان 1- محمدرضا پورعیسی چافجیری 2- یعقوب فرخنده زیبا به طرفیت 1- کمیته تصویب طرح های هادی بنیاد مسکن استان گیلان 2- استانداری گیلان به خواسته ابطال صورتجلسه کمیته تصویب طرح هادی روستای احمد آباد مورخ 20/5/98 موضوع در جلسه مورخ 18/8/99 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه صورتجلسه مورد درخواست ابطال بر اساس بند 5 قسمت (الف) ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه طرح های هادی روستایی و نیز محدوده روستاها در سراسر کشور که با پیشنهاد کارشناسان فنی زیر نظر بنیاد مسکن و نماینده بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و روسای شورای اسلامی روستاها در کمیته ای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر مقامات ذکر شده در بند فوق به تصویب رسیده و تصویب آن بر اساس ماده 7 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی آن نبوده بنابراین خارج از اختیار و مغایر قانون تشخیص نمی گردد و مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.

احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها