ماده 7 آیین‌نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیئت دولت و تشکیل شورای اطلاع رسانی دولت

شورای اطلاع رسانی استان که در این آیین نامه «شورای استان» نامیده می‌شود، با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف- استاندار (رئیس شورا).
ب- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان (دبیر شورا).
پ- معاون سیاسی و امنیتی استاندار.
ت- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان.
ث- مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان.
ج- مدیر کل اطلاعات استان.
چ- مدیر کل صدا و سیما مرکز استان.
ح- مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان.
خ- مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان.
د- رییس خبرگزاری جمهوری اسلامی استان.
ذ- مدیر روابط عمومی استانداری.
ر- چهار نفر از افراد صاحب نظر در حوزه ارتباطات و رسانه به انتخاب رییس شورای استان و تأیید دبیرخانه شورا.
تبصره- جلسات شورای استان با حضور نیمی از اعضا حداقل ماهی یک بار تشکیل می‌شود و گزارش آن برای دبیرخانه شورا ارسال می‌گردد.