رای شماره 196 مورخ 1400/04/19 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

صندوق بازنشستگی کشوری مدیریت استان یزد طی بخشنامه مورد شکایت فوق العاده ایثارگری موضوع ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را جزء فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی ندانسته که این موضوع مورد شکایت شاکی قرار گرفته است.

متن مقرره مورد شکایت:

به کلیه دستگاه های اجرایی استان یزد

موضوع: عدم برداشت کسور بازنشستگی از فوق العاده ماده 51 قانون خدمات رسانی به ایثارگران

با سلام و احترام، با عنایت به اینکه سازمان اداری و استخدامی کشور طی نامه های شماره 344752 مورخ 07؍07؍1397 و شماره 436547 مورخ 19؍08؍1397 (تصاویر پیوست) فوق العاده ایثارگری موضوع ماده (51) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را جزو فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی ندانسته، لذا خواهشمند است دستور فرمائید تا از کسر کسور بازنشستگی از این فوق العاده و همچنین احتساب در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه از تاریخ صدور این بخشنامه خودداری نمایید.

خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مقرره مورد شکایت موجب بی عدالتی می‌گردد زیرا ایثارگرانی که قبل از تاریخ بخشنامه بازنشسته شده اند از مزایای محاسبه کسور بازنشستگی فوق العاده ماده 51 قانون جامع استفاده نموده‌اند ولی افرادی که بعد از صدور این بخشنامه مورد شکایت بازنشسته شوند فوق العاده مذکور در محاسبه حقوق بازنشستگی ایشان محاسبه نمی شود که این امر مغایر با قانون مذکور است.

خلاصه دفاعیات طرف شکایت: طرف شکایت طی لایحه شماره 384؍ص؍253 مورخ 21؍01؍1400 اعلام داشته: 1- موضوع مربوط به مقرره مورد شکایت عیناً یک بار در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و منتج به صدور رای شماره 393 مورخ 03؍04؍1399 مبنی بر رد شکایت شده و بخشنامه موضوع مقرره مورد شکایت مغایر با قانون تشخیص نشده و به قوت خویش باقی است و با توجه به رسیدگی قبلی، موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار می‌باشد. 2- برقراری هرگونه فوق العاده و مبنای محاسبه و تاثیر آن در سایر اقلام پرداختی به کارمند و کسر یا عدم کسر کسور بازنشستگی از هر فوق العاده، نیاز به تصریح قانونی دارد که در مورد فوق العاده ایثارگری موضوع ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، صرفاً برقراری و به مبنای محاسبه بودن آن اشاره شده و باتوجه به تصریح قانونگذار در بیان اقلام مشمول کسر کسور بازنشستگی در ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری، همانطور که قبلاً نیز در هیات عمومی مورد بررسی قرار گرفته فوق العاده مزبور مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی‌باشد. بنابراین احتساب آن در برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه فاقد مجوز قانونی می‌باشد 3- بخشنامه مورد شکایت کاملاً پیرو و در راستای بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شده است.

پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.

« رای هیات تخصصی استخدامی »

با توجه به اینکه اولاً به موجب ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386:« مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق العاده های مستمر و فوق العاده بند «10» ماده (68) این قانون می‌باشد.» فلذا کسر کسور بازنشستگی در هر مورد از فوق العاده ها و مزایا نیازمند تصریح قانون گذار می‌باشد. ثانیاً به موجب ذیل تبصره قانون مذکور:« فوق العاده های مذکور دربندهای (2)، (3) و (5) ماده (68) فوق العاده مستمر تلقی می گردند.» بنابراین فوق العاده ایثارگری موضوع بند 2 ماده 68 قانون مذکور مستمر محسوب شده است، ثالثاً به موجب دادنامه شماره 393 مورخ 03؍04؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماهیت فوق العاده ایثارگری موضوع بند2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری متفاوت با فوق العاده ایثارگری موضوع ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (به عنوان یک مزایای غیر مستمر) تلقی گردیده و با این استدلال پرداخت همزمان آن غیر قانونی تشخیص داده نشده است، رابعاً مقرره مورد شکایت دستور و تصمیم جدیدی نبوده و صرفاً در راستای ابلاغ مفاد بخشنامه های شماره 344752 مورخ 07؍07؍1397 و شماره 436547 مورخ 19؍08؍1397 سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شده که هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه فوق الذکر آنها را مغایر با قانون تشخیص نداده است، بنابراین بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته وقابل ابطال نمی‌باشد و رای به رد شکایت صادر می‌گردد. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رضا فضل زرندی

رئیس هیات تخصصی استخدامی

منبع

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها