نظریه مشورتی شماره 7/1402/104 مورخ 1402/05/20

تاریخ نظریه: 1402/05/20
شماره نظریه: 7/1402/104
شماره پرونده: 1402-122-104ح

استعلام:

آیا در شرکت تعاونی مسکن کارکنان ادارات، هیات مدیره شرکت تعاونی می‌تواند آپارتمان یا زمین در حال احداث را به اشخاص غیر عضو خارج از شرکت واگذار کند؟ آیا این معامله خارج از موضوع شرکت تلقی و به درخواست هیات مدیره بعدی قابل ابطال است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قانونگذار در ماده 81 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی، موضوع شرکت‌های تعاونی مسکن را به تهیه زمین، خریداری واحدهای مسکونی، ساختمان خانه و آپارتمان‌های مسکونی و واگذاری یا اجاره خانه‌ها و آپارتمان‌ها و واحدهای مسکونی به اعضا محدود کرده است؛ بنابراین در فرض سوال که هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن، آپارتمان یا زمین در حال احداث را به اشخاص غیر عضو واگذار کرده است؛ چنانچه بودجه لازم برای تکمیل آپارتمان تامین نشده و یا اعضاء حاضر به خرید آن نباشند، با توجه به ملاک تبصره الحاقی (1354/3/4) به ماده 81 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با رعایت شرایط مقرر در آن، امکان فروش به غیر عضو وجود دارد.

منبع