رای شماره 323 مورخ 1381/09/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 248/79

شاکی: آقای خسرو مجتبوی

موضوع: ابطال قسمت اخیر ماده 80 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

تاریخ رای: یکشنبه 10 آذر 1381

شماره دادنامه: 323

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی درخواست ابطال ماده 80 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران که لازمه ترفیع را علاوه بر اجتماع همه شرایط نهایتاً قائم به وجود پست بالاتر و منصوب بودن در آن شغل همزمان یا قبل از ترفیع می‌داند نموده است.امور حقوقی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت تقدیمی طی نامه شماره 39/8732/871 مورخ 1381/09/02 اعلام داشته‌اند درخواست ابطال یا اصلاح قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه موضوع اعتراض شاکی ماده 80 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که از مصادیق ماده مذکور محسوب نمی‌شود و قابل رسیدگی و امعان نظر نیست. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه موضوع اعتراض در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع