ماده 291 قانون آیین دادرسی کیفری

در مواردی که مطابق قانون، تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسئولان کشوری به عهده دیوان عالی کشور است، اقدامات مقدماتی و انجام تحقیقات لازم توسط دادسرای دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (2 مورد)

نشست های قضایی (1 مورد)