رای شماره 234 و 235 مورخ 1381/07/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 79/270، 80/230

شاکی: 1. شرکت ساتیا؛ 2. سیدمحمود سیف‌الحسینی

موضوع: ابطال بخشنامه شماره 149 درآمد سازمان تامین اجتماعی

تاریخ رای: یکشنبه 7 مهر 1381

شماره دادنامه: 234-235

مقدمه: شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، بخشنامه شماره 149 که به استناد ماده 41 قانون تامین اجتماعی تهیه شده یک حالت خاص را تعمیم داده و آن را شامل حق بیمه کارکنان تمام شرکت‌ها در تمام قراردادها نموده است.یعنی در واقع حق بیمه کارکنان شاغل در تمام قراردادها را براساس نسبت فرضی و غیر واقعی مزد به کل کار انجام شده که بخشنامه 149 تعیین شده دریافت می‌گردد که این خلاف قانون است و درخواست ابطال آن را دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اعتراض به بخشنامه شماره 149 درآمد سازمان تامین اجتماعی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 221 و 222 و 223 هیات عمومی دیوان خلاف قانون تشخیص نگردیده است و با این کیفیت موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد بخشنامه مذکور وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع