رای شماره 384 مورخ 1382/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 1382/09/23

شماره دادنامه: 384

کلاسه پرونده:82/620

شاکی: آقای غلامرضا نعیمی

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اصلاحیه دستورالعمل بخشنامه شماره 1717/1 مورخ 18/2/80 تامین خسارت صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اقدام کمیته سه نفره بر خلاف مقررات و خارج از اختیار قانونی اعضای محترم کمیته سه نفره می‌باشد، محدود کردن اطاق صادرات در سال 79 به اینکه محل صادرات قبل از تاریخ 19/7/79 انجام شده باشد و تعیین خسارات صادرات بعد از تاریخ مذکور به غیر از مابه‌التفاوت تصریح شده در مصوبه شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی و بخشنامه اولیه، خلاف قوانین می‌باشد. به تجویز اصل 170 قانون اساسی و قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال اصلاحیه فوق‌الذکر استدعا می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اعتراض نسبت به مصوبه کمیته سه نفره موضوع تصویب‌نامه مورخ 28/1/80 شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور در خصوص اصلاح بند 4 دستورالعمل اجرایی تامین خسارت صادر کنندگان در سال 79 قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره 459 مورخ 18/12/81 هیات عمومی دیوان نشده است. بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اعتراض جدید نسبت مصوب مذکور موردی ندارد و اعتراض شکات در این خصوص مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است.

دری نجف آبادی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع