گذشت مجنی علیه قبل از فوت

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/14
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اعلام گذشت مجنی علیه قبل از فوت،نسبت به جنایت ارتکابی علیه وی،ساقط کننده حق اولیاء دم مبنی بر شکایت و تقاضای قصاص جانی نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

برای صورت جلسه مورخه 83/10/15 مقارن ساعت 10/40 نیروی انتظامی گزارش نمود فردی به نام ص.و. فرد مصدوم به نام ا. گ. 19 ساله را به بیمارستان ش.م. مینودشت آورد که از ناحیه کل بدن از جمله سر و گردن و سینه و هر دو دست و هر دو پا سوختگی کامل داشت بنا به اظهار شخص مصدوم توسط یکی از دوستانش به نام م. ح. به داخل پتو پیچیده و بعد به وسیله بنزین او را آتش زد و شکایت دارم و آقای ص.و. آتش مرا خاموش نمود که مراتب در حضور پزشک و حاضرین صورتجلسه شد (ص 1 ) اظهارات آقای ص.و مبنی بر اینکه م. ح. او را آتش زد (ص 2 ) اظهارات آقای ا. گ. (مقتول) قبل از فوت که م. ح. مرا آتش زد و ص. آتش را خاموش کرد و در ادامه گفت چون م. دوست من است از وی شکایت ندارم (ص 9 ) از آقای ص.و. هم تحقیق گردید (ص 10 - 12 - 40 تا 44 ) پس از تحقیق از مجنی علیه و مطلع و اولیاء دم توسط نیروی انتظامی پرونده به دادسرا ارجاع و متهم به قتل متواری شد و اقدامات در جهت دستگیری متهمه انجام شد (ص 101 تا 102 ) و علت فوت سوختگی وسیع اعلام شد (ص 164 ) مادر مقتول به نام ف.ح. شکایتی علیه م. ح. مطرح نموده است (ص 128 ) و در نهایت کیفرخواست غیابی به شرح برگ 296 و 297 صادر گردید. پرونده به دادگاه کیفری شعبه --- استان فارس ارجاع و شعبه مذکور در تاریخ 87/7/1 تشکیل و با اعلام نقص تحقیقات پرونده را به دادسرا اعاده نمود (ص 299 ) و در نهایت در تاریخ 92/2/28 با حضور ولی دم به نام خانم ف.ح. و وکیل تسخیری متهم متواری تشکیل و از شاهد به نام ش.ب. و نماینده دادستان تشکیل شد و پس از تحقیق طی دادنامه شماره --- مورخه 92/2/28 حکم به قصاص نفس آقای م. ح. را صادر نموده است و رای صادره غیابی اعلام شد (ص 365 ) و پرونده توسط وکیل محکوم علیه به نام سید م. م. تقاضای فرجام خواهی به عمل آمد و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال وبه این شعبه ارجاع گردید.اینک با تهیه گزارش لازم آماده برای صدور رای می‌باشد.هیات شعبه در تاریخ فوق الذکر تشکیل پس از قرائت گزارش آقای هاشم پور و نظر دادیار محترم مبنی بر ابرام رای صادره مشاوره نموده چنین رای میدهند:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتوای پرونده هر چند مصدوم در (ص 7 ) پرونده اعلام نموده که از (متهم) م. چون دوست من است شکایت ندارم لیکن مادر مرحوم بعد از فوت شاکی شده و درخواست قصاص نموده و پزشکی قانونی علت فوت را سوختگی وسیع بدن دانسته است علیهذا مورد منطبق باشد با مسئله 27 تحریر ج 2 (ص 539 و ماده 300 ازقانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 و با عنایت به استناد دادگاه به علم رای صادره ابرام می‌گردد و پرونده در راستای ماده 370 از قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه صادر کننده رای عودت داده می‌شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

مرتضی فاضل - یوسف هاشم پور

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها