صلاحیت رسیدگی به دعوای تخلیه ملک تجاری موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/28
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد

موضوع

صلاحیت رسیدگی به دعوای تخلیه ملک تجاری موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356

پرسش

دعوی تخلیه موضوع قانون سال 56 روابط موجر و مستاجر مطرح می‌شود و به یکی از دلایلی که حق سرقفلی و کسب و پیشه حسب قانون تعلق نمی‌گیرد حسب ماده 9 قانون شورای حل اختلاف، شورا صالح به رسیدگی به تمامی دعاوی تخلیه به جز حق کسب و پیشه و سرقفلی می‌باشد. محاکم بدون رسیدگی و صرف این که دلیل ذکر شده در دادخواست از جمله دلایلی است که حق سرقفلی تعلق نمی‌گیرد، بدون رسیدگی و احراز تعلق یا عدم تعلق حق سرقفلی مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نمایند. مرجع صالح کدام می‌باشد؟

نظر هیات عالی

فرض سوال رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری است؛ بنابراین نظریه اکثریت مورد تایید است.

نظر اکثریت

موضوع کلا در صلاحیت محاکم دادگستری می‌باشد. براساس ذیل ماده 15، 18 و 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 در ضمن حکم تخلیه باید نسبت به حق کسب و پیشه اظهارنظر گردد و برای احراز اینکه مغازه حق کسب و پیشه دارد یا خیر، نیاز به اظهارنظر ماهوی و رسیدگی دارد و بر اساس بند ب ماده 9 قانون شورای حل اختلاف که گفته «کلیه دعاوی مرتبط با حق کسب و پیشه در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی‌باشد» شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی نمی‌باشد.

نظر اقلیت

بستگی به اعلام جهت ذکر شده برای تخلیه در دادخواست دارد؛ اگر جهت ذکر شده از جهاتی باشد که شامل حق کسب و پیشه می‌گردد باید از ابتدا در دادگاه رسیدگی گردد و اگر جهتی باشد که شامل حق کسب و پیشه نمی‌گردد باید در شورای حل اختلاف رسیدگی گردد.

منبع
برچسب‌ها