ماده 6 آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها

شوراهای تامین استان و شهرستان و کلیه دستگاههای اجرایی از جمله وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، صمت و اطلاعات، گمرک جمهوری اسلامی ایران و ستاد مرکزی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف به همکاری با وزارتخانه های نیرو و نفت و امور اقتصادی و دارایی (مرکز اطلاعات مالی) در شناسایی و حسب وظیفه قانونی برخورد با مراکز و تجهیزات استخراج غیر مجاز رمزدارایی می‌باشند.

تبصره - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با تعامل و تبادل مستمر اطلاعات با وزارت نیرو و با همکاری نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی اقدامات لازم برای استقرار سامانه های هوشمند با هدف شناسایی الگوهای ارتباطات استخراج رمزدارایی را به عمل آورده و موارد شناسایی شده را به همراه محدوده جغرافیای محل انجام استخراج برای بررسی و تشخیص استخراج غیرمجاز به وزارت نیرو ارسال نماید تا مطابق مفاد این آیین‌نامه برخورد لازم صورت پذیرد.