ماده 3 آیین‌نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیئت دولت و تشکیل شورای اطلاع رسانی دولت

سخنگو با پیشنهاد رییس جمهور و تصویب هیئت وزیران انتخاب می‌شود و ضمن هماهنگی و اخذ نظرات رئیس جمهور در کلیه موارد، عهده دار وظایف زیر می‌باشد:
الف- اعلام مواضع، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های هیئت دولت در خصوص مسایل و موضوعات داخلی و خارجی کشور به صورت مستمر.
ب- اعلام تصمیم‌های هیئت دولت و تشریح مفاد و محتوای کلیه مصوبات.
پ- پاسخگویی به سوال‌های مطبوعات و رسانه‌ها و انجام گفتگوهای رادیویی و تلویزیونی.
ت- انسجام بخشی، هماهنگی و نظارت بر فعالیت سخنگویان تخصصی هیئت دولت و سخنگویان دستگاه‌ها و یا مسئولین مربوطه (حسب مورد).
تبصره- سخنگوی دولت می‌تواند در کلیه جلسات هیئت دولت و سایر شوراها و ستادهایی که به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول رییس جمهور تشکیل می‌شود، حضور پیدا کند. مصوبه شماره 50487/ت25864ه- مورخ 1380/11/7 هیئت وزیران در تعیین همترازی سنخگوی دولت لازم الرعایه می‌باشد.