ماده 397 قانون مدنی

هر یک از متبایعین بعد از عقد فی‌المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند.

عناوین و برچسب‌ها