رای شماره 151 مورخ 1382/04/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 323/80

شاکی: آقای مهرداد شرقی‌فردحقیقی

موضوع: ابطال بخشنامه شماره 34/100/2296 مورخ 24/4/1376 سازمان جنگل ها و مراتع کشور

تاریخ رای: یکشنبه 22 تیر 1382

شماره دادنامه: 151

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، از سالهای گذشته هیات وزیران در آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 قانون بودجه کل کشور به بانک‌های عامل این مجوز را اعطاء می‌نموده است که اراضی منابع ملی که بر اساس مادتین 31 و 32 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح قانون واگذاری اراضی در جمهوری اسلامی ایران را جهت اجرای طرحهای تولیدی واگذار شده است را به عنوان وثیقه به ترهین بگیرند. اما در سال 1376 مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلها و مراتع کشور مبادرت به صدور بخشنامه شماره 34/100/2296 مورخ 1376/04/24 نموده که در آن ترهین اراضی منابع ملی را ممنوع نمود که ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان جنگلها و مراتع کشور در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند طبق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه‌های صادره از سوی دستگاههای دولتی که مغایر با قوانین و مقررات موضوعه باشد قابل ابطال می‌باشد و در مواردی که درخواست ابطال بخشنامه‌ای می‌شود، درخواست کننده بدواً می‌بایست براساس دلایل و مستندات متقن اثبات نماید که بخشنامه صادره با کدام یک از قوانین در تعارض می‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌های و آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره 34/100/2296 مورخ 1376/04/24 دفتر حقوقی سازمان جنگل ها و مراتع کشور متضمن تحقق و اجتماع شرایط قانونی فوق‌الذکر نیست، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به آن در قلمرو ماده فوق الذکر وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع