تأثیر گذشت اولیای دم بر جنبه عمومی جرم

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: گذشت اولیای دم از حق قصاص به طور مجانی یا با مصالحه در برابر اخذ دیه، منافاتی با تعیین مجازات از باب جنبه عمومی جرم ندارد.

رای خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده در تاریخ 1387/10/06 طبق اعلام فوریت‌های پلیسی جسد یک شخصی توسط دو نفر به نام س.س. و س.ع. به بیمارستان... منتقل که پس از معاینه جسد توسط عوامل بیمارستان اعلام می‌گردد که مشارٌالیه فوت نموده و در سینه سمت راست و قسمت سر بریدگی گزارش‌شده است. ضمنا دو نفر شخص حامل جسد نیز بازداشت گردیده‌اند صفحه 1 در ادامه هویت مقتول الف.ق. اعلام‌شده است. رئیس و مامورین کلانتری 26 ... جهت بررسی از باغ ادعایی متهمین به آدرس... باغ م.ر. مراجعه که درب باغ باز بوده و محل چهاردیواری فاقد درخت گزارش و آثار خون در بخش‌های از محل مذکور و نیز شکستگی شیشه پنجره اتاق موجود در باغ گزارش‌شده است از س.ر.س. و س.ع. تحقیق گردیده: س.ر. گفته است از بچگی با الف.(مقتول) دوست بودم امشب ساعت 9/5 الی 10 شب من همراه الف.ق.، م.ر. و س.ع. با خودرو پراید الف. به باغ خودمان جهت ورق‌بازی رفتیم در اتاق نشسته بودیم ورق‌بازی می‌کردیم و قلیان می‌کشیدیم که صدای در زدن شنیدیم الف. (مقتول) بیرون رفت تا درب باز کند دوید و آمد و گفت چند نفر داخل باغ هستند و چون برق از باطری خودرو پراید گرفته بودیم برق قطع شد 4 الی 5 نفر داخل باغ آمدند و من زودتر از همه فرار کردم بعد نیم ساعت به سمت باغ آمدم دیدم م. برادرم، س. و الف. داخل باغ بودند الف. افتاده بود که به 110 زنگ زدیم کسی نیامد حدود نیم ساعت بالای سر او بودیم و صدایی از او شنیدیم بعد او را به بیمارستان ک. بردیم مهاجمین با خودرو پیکان سفید آمده بودند و در دست آن‌ها زنجیر بود چوب هم داشتند و در زمانی که فرار کردم آن‌ها مرا زدند وقتی باغ رفتم الف.، س. و م. در باغ بودند آقای م.ر. نیز با انکار شرب خمر گفته است در درگیری زخمی شده‌ام اوراق 10 و 11 پرونده گوشی موبایل و ماشین پراید مقتول به کلانتری منتقل‌شده است. بازپرس پس از تفهیم اتهام س.ر. و م.ر.. و س.ع. و الف.ط. و اخذ توضیحات و دفاعیات آن‌ها قرار بازداشت موقت نام‌بردگان را صادر نموده است. پزشکی قانونی در گزارش معاینه جسد علت فوت مرحوم الف.. را خونریزی شدید داخلی و خارجی و عوارض ناشی از آن در اثر بریدگی قفسه سینه ناشی از اصابت جسم برنده و نوک‌تیز تعیین و اعلام نموده است. رئیس پلیس آگاهی... طی گزارشی خطاب به بازپرس شعبه دوم دادسرای... اعلام داشته: در پی تحقیقات گسترده محل وقوع قتل متعلق به م. و س.ر. بوده که با جمع‌ کردن دوستان اقدام به ایجاد پاتوق شرب خمر و غیره می‌نموده‌اند که نام‌بردگان و س.ع. بیشترین تردد به محل داشته‌اند و برابر تحقیقات س.ج.. و ج.م. از کنار آغل آقایان ر. مورد تمسخر واقع و ج.م. که سابقه لواط نیز داشته با دوستان خود به‌ نامان م.ن.، الف.ن. و ه.ژ.، م. ر. و ر. و س.ج. و ج.م. با یک دستگاه پیکان سفید رنگ متعلق به م.ر. به محل آمده و با الف.ق. و س. و م.ر. درگیر می‌شوند و بلافاصله محل را ترک می‌نمایند و ه.ژ. نیز در درگیری مجروح شده است و.... در ادامه متهمان م.ن. و س.ج. دستگیر و ح.ق. نیز با راهنمایی پدرش شناسایی و دستگیر و یک جفت کفش خونی متعلق(احتمالا) به ه.ژ. در نتیجه بازرسی از منزل متهم ه.ژ. کشف ‌شده است و از منزل ک.ق. چند قبضه کارد و چاقوی ضامن‌دار رویت و به همراه یک شلوار مشکوک آغشته به خون کشف و به اداره آگاهی منتقل‌شده است. متهم ح.ق. گفته است: من با م.م.ی غذا برای شب به آغل گوسفندان ه.ژ. بردیم و نشستیم و ه.ه در آغل بود م.ض. با پیکان سفید رنگ آمد و س.ج. و ج.م. و م.ن. در آغل دور هم بودیم، م.ض. گفت با ماشین برویم دوری بزنیم دوری زدیم و برگشتیم در ماشین بودیم که ه. بحث سگ را می‌کرد که یک سگ در باغ است ایستادیم درب باغ اول ه. و م. پیاده شدند همان لحظه یک نفر درب باغ باز کرده بود آمده بود بیرون گفت چه می‌خواهید و بعد به ح. و ه. فحاشی کرد که ادامه پیدا کرد و دیدم که ه. با زنجیر به آن شخص زد که او رفت داخل باغ و یک‌مرتبه همگی آن‌ها که داخل بودند بیرون آمدند.... یک نفر از آن‌ها در باغ از بیرون‌روی زمین بود ه. او را می‌زد و....صفحه 85 و 86 پرونده. بازپرس اتهام آقایان ع.ک.، م.م.ی،م.ژ.، س.ج.. و م.ن. دایر بر شرکت در نزاع منتهی به قتل تفهیم و برای نام‌بردگان قرارهای مقتضی صادر نموده است. اوراق 93 الی 91 پرونده. صورت‌جلسه مواجهه حضوری بین طرفین نزاع تنظیم گردیده و متهمین پیرامون نقش و دخالت خود توضیحاتی ارائه نموده‌اند. اوراق 114 الی 119 پرونده. بازپرس پس از تفهیم اتهام مجدد به متهمین س.ج.، ع.ک.، ح.ق.، م.ن.، م.م.ی و م.ژ. و اخذ توضیحات آن‌ها در خصوص درگیری و منازعه منتهی به قتل مرحوم الف.ق. قرار بازداشت موقت همگی نام‌بردگان بالا را صادر نموده ا ست صفحه 213 ، 214 ، 215 و 216 پرونده) متهم ه.ژ. متولد سال 1365 پس از معرفی خود توضیح داده است که دو فقره سابقه دارد و درباره شب حادثه قتل الف.ق. به شرکت خود در نزاع همراه دیگران اعتراف نموده و گفته است به خاطر دارم دو نفر از آن‌ها را با زنجیر زدم و نفر سوم که خواستیم بزنم یک نفر از آن‌ها با میل به سر من زد و من روی زمین افتادم و به بیرون از باغ فرار کردم ولی آن‌ها دنبال من آمده و قصد داشتند مرا بزنند که بی‌هوش شدم و بعد از درگیری دوستانم مرا سوار ماشین م.ض. کردند و فرار کردیم و نمی‌دانم چه کسی مقتول، الف.ق. را به قتل رسانید و... (صفحه 207 ). در تحقیقات بعدی به شرح اوراق 276 و 277 پرونده متهم ه.ژ. گفته است: وقتی مهاجمین اطراف مرا گرفتند من کاردم را درآوردم و یک الی دو ضربه به سمت راست سینه یک نفر از مهاجمین زدم و آن فردی که من با کارد به سینه او زدم جلو باغ افتاده بود که من چند لگد هم به او زدم و او با دستانش دفاع می‌کرد که بعد مرا با میل و قداره زدند که از پا درآمدم و.... (صفحه 276 ) ضمنا در گزارش رئیس اداره مبارزه با جرائم جنائی پلیس آگاهی... آمده است که نام‌بردگان به ‌قصد سرقت یک قلّاده سگ که روزهای قبل صدای آن را در باغ شنیده‌اند به جلو باغ رفته که با افراد داخل باغ درگیر شده‌اند و قبل از آن نیز پالان یک راس الاغ را در صحراهای.... با همان کارد، سرقت نموده است.(صفحه 278 ) متهم ه.ژ. نزد بازپرس نیز گفته است:‌ یک سگ در آنجا بود (در باغ) می‌خواستیم آن را بدزدیم فقط دیروقت بود یکی آمد در را باز کرد ما گفتیم ح. این ‌جاست بعد آمدیم برویم گفت زدم بچه‌ها آمدند مرا ببرند که یک‌بار آن‌ها که داخل باغ بودند در را باز کردند و با بیل و قداره روی سر من ریختند و یک کارد به سر من زدند و دو چاقو به ران ح. زدند و... بنده دو چاقو زده‌ام(به قربانی) و نمی‌دانم چاقو کجا انداخته‌ام و خودم نیز بی‌هوش بوده‌ام و... وی در بازجویی دیگری در دادسرا گفته است: من نه مواد مصرف کرده بودم و نه مشروب خورده بودم بقیه هم تا وقتی پیش من بودند چیزی مصرف نکردند و درباره این ‌که چه کسی مرحوم الف.ق. را به قتل رسانید پاسخ داده است به قرآن نمی‌دانم(ص 293 ). پزشکی قانونی به شرح گزارش شماره 3792 /ت/ 2 - 1387/11/09 گروه خون جسد (الف.ق.) از نوع O با ارهاش مثبت اعلام و در نمونه‌های ارسالی از جسد دارو یا سمی در حد قابل‌تشخیص یافت نگردیده، اما الکل اتانول در خون و زجاجیه یافت و در مورد سه عدد چاقوی ارسالی و مقایسه آن با بریدگی‌ها روی جسد استفاده از چاقوی شماره یک را بعید دانسته ولی گفته است بریدگی‌ها می‌توانند با چاقوهای 2 یا 3 ایجادشده باشند(صفحه 334 )ضمنا در اظهارنظر دیگری به شرح صفحه 336 پرونده مرقوم گردیده: جراحات 3 و 4 شبیه یکدیگر بوده و با یک آلت جارحه ایجادشده باشد. بازپرس پس از تحقیقات دیگری و اخذ آخرین دفاع درباره متهمان ه.ژ. به شرح صفحه 470 پرونده و دیگران قرار مجرمیت صادر که کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است(ص 498 ) و... شعبه --- دادگاه کیفری استان... جلسات متعدد رسیدگی با حضور اولیای ‌دم مقتول و متهم ه.ژ. و سایر متهمین و وکلای مدافع و ایضاء نماینده دادستان تشکیل داده و سپس استماع اظهارات نماینده دادستان اولیای‌ دم مقتول و اخذ آخرین دفاع متهمان و نیز آقای ه.ژ.(به شرح اوراق 813 و 814 ) که مشارٌالیه و وکیلش منکر ارتکاب قتل الف.ق. گردیده و اظهار داشته من کسی را نکشته‌ام وقوع نزاع و بردن سگ همه درست است. من در زندان با دوستانم توافق کردیم که من جرم را قبول کنم و... سرانجام دادگاه به ‌موجب دادنامه شماره --- - 1392/09/18 با آقای ه.ژ.. با وکالت آقای ب.الف. به اتهام ارتکاب قتل عمدی آقای الف.ق. و 2 - الف.ط. 3 - س.ع. 4 - س.(ه.) ر. 5 - م.ر. 6 - س.ج. 7 - ع.ک. 8 - ح.ق. 9 - م.ن. 10 - م.م. 11 - م.ض. 12 - ج.م. را به اتهام (همگی) شرکت در نزاع دسته‌جمعی منتهی به قتل عمدی و همچنین اتهامات دیگر م.ر. دایر بر ایراد ضرب‌وجرح عمدی با چاقو نسبت به شکات به نامان ب.س.، الف.س.، س.س.و آقای ه.ی. س. و تخریب عمدی شیشه خودرو و شاکی ب.س. و... با توجه به شکایت ولی دم مقتول، خانم ف.ع. و وکیل ایشان آقای ف. که تقاضای قصاص نفس متهم نموده‌اند و شکایت سایر شاکیان - گواهی‌های صادره از پزشکی قانونی در مورد شرح معاینه جسد که علت فوت را خونریزی شدید داخلی و خارجی و عوارض آن در اثر بریدگی قفسه سینه ناشی از اصابت جسم برنده و نوک‌تیز اعلام نموده‌اند و صدمات وارده به مصدومین هم مشخص گردیده و اقاریر متهمین در تحقیقات مقدماتی- نزد بازپرس و دفاعیات غیرموجه آن‌ها در دادگاه و دفاعیات غیرموجه متهم ردیف اول (ه.ژ.) در دادگاه مبنی بر این‌ که مشروب خورده بودیم و مست بودیم زیرا نام‌برده با ذکر جزئیات نحوه عملکرد خود را بیان نموده که حکایت از حواس‌جمعی کامل وی دارد و دلیلی بر این ‌که فاقد قوه تمیز و تشخیص بوده در پرونده ملاحظه نمی‌شود و نیز گزارش مامورین انتظامی، اتهامات انتسابی از راه علم قاضی محرز و ثابت می‌باشد. لذا دادگاه به استناد مواد 205 بند ب ماده 206 - 207 - 219 - 227 - بند 4 ماده 231 - 257 - 261 - 265 - 480 - 481 - 484 و بند 1 ماده 615 تبصره ماده 614 و 677 قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول را به قصاص نفس در مورد ارتکاب قتل عمدی الف.ق. و هر یک از متهمین ردیف‌های ششم- هشتم- نهم- دهم- یازدهم- و دوازدهم را به سه سال حبس و هر یک از متهمان ردیف‌های دوم- سوم- چهارم- پنجم و هفتم را به تحمل یک سال حبس محکوم و متهم ردیف پنجم آقای م.ر. را به پرداخت یک‌صدم دیه کامل در مورد یک فقره دامیه در ناحیه فوقانی بازوی راست، یک دویستم دیه کامل در مورد یک فقره حارصه در ناحیه تحتانی ساعد دست راست و یک و نیم هزارم دیه کامل در مورد کبودی زیر ناخن انگشت اول دست راست در حق آقای ب.س. و تعیین دیات دیگری به شرح متن دادنامه در حق الف.س. و س.س. و ی.س. و تحمل یک سال حبس در مورد جنبه عمومی بزه و تحمل شش ماه حبس در مورد تخریب عمدی شیشه خودرو محکوم، ضمن این‌ که متهم ردیف اول از اتهام شرکت در نزاع دسته‌جمعی منتهی به قتل عمدی با توجه به محکومیتش به قصاص نفس و عدم احراز بزه شرکت در نزاع دسته‌جمعی بنا بر ‌اصل برائت و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری تبرئه شده است. رای صادره پس از ابلاغ مورد اعتراض وکیل محکومٌ‌علیه به قصاص نفس آقای ب.الف. و وکلای سایر متهمین آقای م.م. و.... قرارگرفته و نیز تنها ولی دم منحصر خانم ف.ع.س. مادر مقتول طی رضایت‌نامه رسمی شماره 0039000162 - 1392/12/18 رضایت منجر و قطعی خود را از آثار ه.ژ.. محکوم به قصاص نفس در پرونده مطروحه اعلام که پرونده به دیوان عالی کشور و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به این ‌که خانم ف.ع. ولی دم منحصر مقتول مرحوم الف.ق. طی رضایت‌نامه رسمی شماره 0039000162 - 1392/12/18 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی... گذشت منجزّ و قطعی خود را از آقای ه.ژ. محکومٌ‌علیه قصاص نفس اعلام داشته و ماده 347 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز مقرر داشته: صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می‌تواند به‌ طور مجانی یا با مصالحه در برابر حق یا مال گذشت نماید. بنابراین ضمن نقص رای صادره در مورد قصاص نفس محکومٌ‌علیه ه.ژ. پرونده به شعبه هفدهم دادگاه کیفری استان... جهت طی مراحل قانونی و عندالاقتضاء اتخاذ تصمیم راجع به جنبه عمومی بزه ارتکابی از حیث بیم تجری و تکرار اعاده می‌گردد. ضمنا درباره سایر معترضین و وکلای آن‌ها که به مجازات حبس و.... در رابطه با شرکت در منازعه منتهی به قتل محکوم گردیده‌اند. در لوایح اعتراض دلیل و ایراد جدی که مخل مبانی محکومیت‌های صادره درباره آن‌ها باشند بیان و ارائه نگردیده لذا ضمن ردّ اعتراضات تقدیمی رای مذکور مستندا به بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری ابرام می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار و مستشار

کرمی- رضا حاتمی

منبع
برچسب‌ها