مرجع صالح رسیدگی به جرائم ارتکابی در مقام مرزبانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به جرائمی که مامورین مرزبانی در انجام وظایف ذاتی مرزبانی مرتکب می‌شوند،در صلاحیت دادسرای نظامی است.

رای خلاصه جریان پرونده

بر اساس گزارش مامورن‌ گردان مرزی انتظامی ن. به دادسرای عمومی و انقلاب چ. در پی وصول اخباری مبنی بر ورود افرادی مسلح از پاکستان به ایران برای ضربه زدن و هجوم به ایران تحت پوشش خودروهای تویاتا سوخت‌کش مامورین برای انسداد مرز و معابر ورودی اقدام به اجرای کمین می‌نمایند و در ساعت 04/00 مورخه 1394/07/09 صدای تعدادی خودرو را نزدیک مرز می‌شنوند و ابتدا دستور توقف داده شده و سپس 5 تیر اخطار هوایی داده می‌شود ولی متجاوزین قصد ورود به داخل کشور را داشته با شلیک 286 تیر هفت دستگاه خودرو توقیف و چهار نفر دستگیر و یک نفر به نام عبد... کشته دو نفر به اسامی د. و ن.، مجروح می‌گردند. و مقادیری سوخت کالای قاچاق از آن‌ها کشف می‌گردد پرونده در دادسرای نظامی ناحیه چ. مطرح می‌گردد و پرونده به دادرس دادگاه نظامی به عنوان جانشین بازپرس ارجاع می‌گردد و این مرجع نیز بلافاصله با صدور قرار مورخه 1394/08/03 اعلام می‌دارد صرف‌نظر از اینکه مامورین در راستای انجام دستور مقام قضایی اقدام کرده‌اند یا خیر با توجه به اینکه ضابطان در حین انجام وظیفه قانونی در ارتباط با جرم مشهود اقدام نموده‌اند با استناد به تبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی بخش ن. پرونده را به آن مرجع ارسال داشته است و جانشین بازپرس در دادگاه عمومی بخش د. (ن.) با صدور قرار شماره --- - 1394/08/12 چون مامورین پس از اتمام عملیات با دادسرای نظامی چ. تماس گرفته‌اند و عمل ارتکابی از سوی مرزبانان بدون دستور مقام قضایی بوده و از طرفی صیانت از مرزها جزء وظایف ذاتی مامورین مرزبانی بوده است و مرزبانان جزء ضابط خاص می‌باشند و از سوی دادگاه بخش د. دستوری به آن‌ها محول نشده است و موضوع صورت گرفته را از وظایف خاص نظامی دانسته و با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دادسرای نظامی چ. پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رای شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است. در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه مامورین مرزبانی در مقام اجرای دستور مقام قضایی نبوده‌اند و به عنوان انجام وظایف ذاتی خود اقدام نموده‌اند بنابراین در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظریه جانشین بازپرس بخش د. و اعلام صلاحیت دادسرای نظامی چ. در خصوص موضوع حل اختلاف می‌گردد.

عضو معاون و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

محمد بارانی - علی اکبری

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها