رای شماره 184 مورخ 1382/05/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 26/81

شاکی: آقای علی مجیدی

موضوع: ابطال بخشنامه شماره 59807/34 مورخ 8/10/1378 سازمان دامپزشکی کشوری

تاریخ رای: یکشنبه 5 مرداد 1382

شماره دادنامه: 184

مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، رئیس سازمان دامپزشکی جهت رعایت نموده جمعیت قسمتی از همکاران دامپزشکی خود به بهانه ایجاد اشتغال برای دامپزشکان، داروخانه‌های مجاز که مسئولیت آنها با کاردانهای دامپزشکی می‌باشد و سالهای متمادی خدمت صادقانه نموده و هیچگونه عدم نارضایتی در طول مدت خدمتی خود ندارد طی یک بخشنامه دستور داده‌اند که حتماً باید مسئول داروخانه دکتر دامپزشک باشد، آیا رئیس سازمان دامپزشکی چنین اختیار داشته‌اند که چنین بخشنامه‌ای صادر نمایند؟ با عنایت به مراتب لغو بخشنامه شماره 59807/34 مورخ 1378/10/08 مورد تقاضا است. طی نامه شماره 12487/ح مورخ 1382/02/30 اعلام داشته‌اند، نظر به صدور پروانه داروخانه دامپزشکی برای مشارالیه توسط این سازمان و حصول خواسته وی و همچنین انصراف آقای مجیدی از شکایت خود بدین وسله مراتب جهت مختومه شدن پروانه به حضور اعلام می‌گردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به شرح دادنامه شماره 31 الی 41 مورخ 1379/02/04 هیات عموم دیوان بند 4 بخشنامه شماره 40305 مورخ 1377/06/02 سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر الزام مسئولین داروخانه‌های دامپزشکی که واجد عناوین کاردان و یا تکنسین دامپزشکی می‌باشند به استخدام دکتر دامپزشکی به عنوان مسئول فنی از مقوله قاعده آمره بوده که وضع آن اختصاص به قانونگذار داشته و از حدود اختیارات سازمان دامپزشکی کشور در وضع مقررات دولتی خارج تشیخص داده شده و ابطال گردیده است. بنابراین بخشنامه شماره 59807/34 مورخ 1378/10/08 سازمان مذکور که پیرو بخشنامه اولیه و در جهت تبیین و تکمیل آن تدوین و صادر گردیده نتیجتاً مشمول مدلول دادنامه فوق الاشعار است و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع