ماده 525 قانون مدنی

عقد مزارعه عقدی است لازم.

عناوین و برچسب‌ها