رای شماره 265 مورخ 1382/07/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

دادنامه: 265

تاریخ: 1382/07/13

کلاسه پرونده: 8100468

شاکی: شهرداری اراک

موضوع خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف)شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 79؍899 موضوع شکایت آقای ولی‌الله کرمی به طرفیت شهرداری اراک به خواسته بی‌قانونی در اعمال قانون 70 به 30 شهرداری به شرح دادنامه شماره 1496 مورخ 22؍6؍1379 حکم به ورود شکایت صادر نموده است. ب)شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74؍1416 موضوع شکایت آقای حسن کرامتی به طرفیت شهرداری اراک به خواسته اعتراض به عدم تمدید پروانه ساختمانی قبلی به شرح دادنامه شماره 1323 مورخ23؍11؍1375 رای به‌رد شکایت صادر نموده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که تفاوت مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر معلول استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست و اجتماعی وحدت شرایط لازم جهت تحقق امر تناقض محرز نمی‌باشد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و موردی برای اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد.

منبع