رای شماره 454 مورخ 1382/11/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 454

تاریخ: 1382/11/26

کلاسه پرونده:82/168

شاکی: آقای اصغر عسگری

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 19 بخشنامه شماره 73982 مورخ 27/12/81 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع جداول مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو و عوارض سالیانه

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام نموده است، برابر بند 19 جداول مالیات نقل و انتقالات ارزش گمرکی حقوق ورودی خودروی بی‌ام‌و و 520 - 000/000/464ریال تعیین گردیده و قیمت آن پنج سال با کاهش 10% سالیانه نهایتاً مدلهای 1998 و پآیین‌تر را 000/000/232 ریال قیمت گذاری نموده و برابر این جدول اتومبیل بی‌ام‌و 520 مدل 1975 اینجانب که حداکثر 000/000/30 ریال قیمت آن می‌باشد و می‌بایست بر مبنای 000/000/232 ریال مورد محاسبه و مالیات پرداخت نمایند که قیمت کارشناسی تعیین شده توسط وزارت دارایی در مورد مدل اتومبیل اینجانب که قریب به 8 برابر قیمت واقعی اتومبیل بوده لذا بخشنامه مزبور در مورد این مدل از بی‌ام‌و بر خلاف قانون و برخلاف شرع بوده و به هیچ وجه با واقعیت موجود تطبیق نمی‌نماید. لذا ابطال بند 19 بخشنامه شماره 73982 مورخ 27/12 81 را تقاضا دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوبات دولتی از حیث مغایرت با احکام اسلامی یا مخالفت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه با رعایت ماده فوق‌الذکر قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماعی شرایط مقرر در ماده فوق‌الاشعار نمی‌باشد. بنابراین قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نیست و پرونده به شعبه شانزدهم بدوی ارجاع می‌شود.

دری نجف آبادی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع