رای شماره 191 مورخ 1383/05/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 101/82

شاکی:آقای محمد قدس

موضوع:ابطال بند 16 صورتجلسه شماره 334 کمیسیون ماده پنج

تاریخ رای:یکشنبه 11 مرداد 1383

شماره دادنامه: 191

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، اخیراً شرکت آتی‌ساز برج 24 (فاز چهارم) را شروع به ساخت نموده است. در صورتی که چنین برنامه‌ای در ابتداء وجود نداشته و خریداران با توجه به تراکم کمتر از 160% اقدام به خرید واحدهای مربوطه نموده‌اند. این اقدامات در نتیجه صدور مجوز دبیرخانه کمیسیون ماده پنج انجام پذیرفته است، آنهم بدون اجازه مالکین. بنا به مراتب ابطال بند 16 صورتجلسه شماره 334 کمیسیون ماده پنج مورد تقاضا است. سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 26054/317 مورخ 30/7/82 اعلام داشته‌اند، با توجه به اینکه شاکی طی دادخواست تقدیمی هیچگونه دلیل و مدرک مثبت و معتبری که مبین مغایرت بند 16 صورتجلسه 336 کمیسیون ماده پنج با قوانین و مقررات مربوطه باشد ارائه و ابراز ننموده است. ضمن آنکه اساساً به جهت ذینفع نبودن شاکی در بلوک 24 شکایت مطروحه در این خصوص نیز قابل استماع نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در ماده فوق‌الذکر قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه تصمیم مورخ کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مورد بوده و از مصادیق مقررات موضوع ماده فوق‌الاشعار نمی‌باشد. بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به تصمیم کمیسیون در قلمرو ماده یاد شده وجود ندارد پرونده جهت رسیدگی به شکایت شاکی به شعبه دهم بدوی دیوان ارجاع می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع