نظریه مشورتی شماره 7/1401/918 مورخ 1401/09/07

تاریخ نظریه: 1401/09/07
شماره نظریه: 7/1401/918
شماره پرونده: 1401-168-918 ک

استعلام:

آیا تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مرحله اجرای حکم نیز لازم‌الاجرا می‌باشد؟ به عبارت دیگر وکیلی که در مرحله اجرا اعلام وکالت می‌کند نیازی به تأیید از سوی رئیس قوه قضاییه دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به صراحت حکم مقنن در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حکم مقرر در ماده موصوف مبنی بر «ضرورت انتخاب وکیل یا وکلای طرفین دعوا از بین وکلای رسمی مورد تأیید رئیس قوه قضاییه»، ناظر به انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از آن‌جا که این حکم، حکمی استثنایی است، شامل مرحله رسیدگی به (معنای اخص) در دادگاه و اجرای احکام نیست.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)