صلاحیت دادگاه انقلاب

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/09/03
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر دشتی

موضوع

صلاحیت دادگاه انقلاب

پرسش

آیا درخواست اعسار از پرداخت جزای نقدی در خصوص جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی تابع تشریفات قانونی قانون آئین دادرسی کیفری است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

نظریه اتفاقی که دلالت بر جمع ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده 530 قانون آئین دادرسی کیفری دارد صائب است.

نظر اتفاقی

اعمال ماده 31 از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با ماده 530 از قانون آئین دادرسی کیفری قابل جمع بوده چون ماده 31 از مقام قابلیت تقسیط جزای نقدی است اما ماده 530 در خصوص تشریفات آن اقدام و وفق ماده 10 از قانون مجازات اسلامی به وضعیت متهم مناسب می‌باشد چون امکان آزادی ایشان فراهم شده به علاوه حق تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی دادگاه نیز برای ایشان ایجاد می‌شود لذا در اجرای تقسیط جزای نقدی محکومان مواد مخدر می بایست تشریفات قانون آئین دادرسی کیفری رعایت شود.

منبع
برچسب‌ها