اصل 33 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)