رای شماره 377 مورخ 1382/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 1382/09/23

شماره دادنامه: 377

کلاسه پرونده: 82/6

شاکی: خانم منیژه الیاسی

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 3875 مورخ 19/12/78 سازمان تامین اجتماعی

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی نسبت به دستور اداری شماره 3875 مورخ 19/2/78 که در آن شرایط سنی مطرح گردید. معترض بوده درخواست ابطال آن را دارد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 23579/ د/7100 مورخ 18/8/82 اعلام داشته‌اند، خواسته شاکی ابطال بخش سوم از قسمت (الف) دستورالعمل شماره 3875 مورخ 19/2/78 می‌باشد و دستورالعمل مزبور نیز در قسمت متنازع فیه طی دادنامه شماره 410-411 مورخ 13/11/81 مورد ابرام هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اعتراض نسبت به دستور اداری شماره 3875/03/5010 مورخ 19/2/78 سازمان تامین اجتماعی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره 410-411 مورخ 13/11/81 هیات عمومی دیوان شده است. بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اعتراض جدید نسبت به دستور اداری مذکور موردی ندارد و اعتراض شاکی در این خصوص مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر می ‌باشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف‌آبادی

منبع