رای شماره 292 و 293 مورخ 1382/08/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 1382/08/11

شماره دادنامه: 292 - 293

کلاسه پرونده: 82/546 و584

شاکی: آقای امیرحسین ازهری

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای یک و5 بخشنامه شماره 7218/3/آ مورخ 2/9/1381 معاونت آموزشی و دانشگاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، بر طبق ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب مجلس شورای اسلامی هر ساله سهمیه‌ای به نام سهمیه مناطق محروم در آزمون پذیرش دستیاری در نظر گرفته می‌شود که بر طبق آن هر ساله 10% ظرفیت پذیرش آزمون به کسانی که حداقل 80% نمره فرد داوطلب آزاد را به دست آورده‌اند تعلق می‌گیرد. شرط اصلی استفاده از این سهمیه خدمت شخص در منطقه محروم می‌باشد و فارغ التحصیلان با این سهمیه نیز متعهد به خدمت در آن منطقه محروم می‌شوند. در اصل این سهمیه برای ترغیب خدمت پزشکان عمومی و متخصص در مناطق محروم می‌باشد. ولی با این که نام این سهمیه به نام مناطق محروم کشور می‌باشد و به مناطق محروم کشور تعلق دارد. در سی‌امین دوره آزمون پذیرش دستیاری، به موجب بندهای یک و5 بخشنامه شماره 7218/3/آ مورخ 2/9/1381 منطقه فریدن اصفهان که جزء مناطق محروم کشور در طبقه‌بندی وزارت کشور و مناطق محروم قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و همچنین در آزمونهای پذیرش دستیاری سالهای گذشته بوده است به دلیل اینکه جزء دانشگاه اصفهان بوده و اصفهان دانشگاه مادر است از لیست مناطق محروم آزمون پذیرش دستیاری حذف کرده ا ست.

بر اساس تبصره 2 ماده یک قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1375 مناطق محروم، ضرایب آنها توسط هیات وزیران تعیین و اعلام می‌شود به طوری که در آخرین تصویب‌نامه در این مورد به شماره 34097 ت 24243 ه- مورخ 8/11/1381 و تصویب‌نامه‌های گذشته مناطق محروم مشخص و ضرایب آنها اعلام شده است که در آن منطقه فریدن و توابع آن با ضریب 5/5/3جزو محرومترین نقاط طبقه‌بندی شده است. همچنین این بخشنامه مغایرت کامل با مواد 192 و197 برنامه سوم توسعه اقتصادی و سیاسی و تصویب‌نامه شماره 25335/ت24836 ه- مورخ 29/5/1380 می‌باشد و در آن منطقه فریدن جزو مناطق محروم می‌باشد. با عنایت به مراتب مذکور ابطال بندهای یک و 5 بخشنامه شماره 7218/3/آ مورخ 2/9/1381 معاونت آموزشی و دانشگاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 29719/ح/ن مورخ 4/3/1382 و معاون مدیریت توسعه، منابع و امور مجلس وزارت بهداشت طی نامه شماره 78258/ح/ن مورخ 3/6/1382 اعلام داشته‌اند، مطابق ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده یک قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1375 و ماده دوم آیین‌نامه اجرایی مربوطه مصوب 26/6/1375 به شماره 6807/ت16792ه- هیات وزیران تعیین مناطق محروم و نیازمند برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی پزشکان و پیراپزشکان در هر سال در حیطه وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و بدین منوال است که مناطق مورد نیاز کشور از دانشگاههای علوم پزشکی کشور اخذ و به کمیسیون مربوطه در معاونت سلامت ارسال می‌شود و کمیسیون مذکور با توجه به تعداد فارغ التحصیلان و میزان جذب نیروهای تخصصی با عنایت به ظرفیتهای موجود الویت‌بندی لازم را انجام می‌دهد. بدیهی است که بر اساس سهمیه اختصاصی فوق‌الذکر نیز در سالهای مختلف متفاوت خواهد بود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظربه این که تعیین مناطق محروم و نیازمند کشور به ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و یا تجدیدنظر و تغییرات در مناطق مزبور وفق مقررات مربوط از جمله قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات وزیران در این خصوص از وظایف و اختیارات وزارتخانه مذکور می‌باشد بنابراین بندهای یک و5 بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و یا خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نمی‌شود. النهایه رسیدگی به این قسمت از شکایت مندرج در دادخواست تحت عنوان تضییع حقوق مکتسبه از حیث سابقه کار شاکی در منطقه فریدن اصفهان که قبلا ً‌جزء مناطق محروم بوده و استحقاق و یا عدم استحقاق از مزایای مترتب بر آن نسبت به وضعیت نامبرده بهر تقدیر از مصادیق ماده 25 قانون دیوان خارج بوده و در صلاحیت شعب دیوان می‌باشد و به این منظور پرونده به شعبه بیست وسوم ارسال می‌شود.

دری نجف آبادی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع