رای شماره 65 مورخ 1381/02/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 128/79

شاکی: آقای فرامرز رسولی

موضوع: ابطال بخشنامه شماره 880/79/الف مورخ 21/3/1379 قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

تاریخ رای: سه شنبه 24 اردیبهشت 1381

شماره دادنامه: 65

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، قوه قضاییه در اجرای ماده 4 قانون استخدام قضات مصوب 1343 مبادرت به صدور بخشنامه شماره 880/79/الف مورخ 1379/03/21 نموده است. به موجب بخشنامه مورد شکایت در خصوص شرایط گزینش قضات و ثبت نام کارکنان اداری دادگستری دارای لیسانس حقوق محدودیت حداقل پنج سال و حداکثر بیست سال سابقه خدمت قائل شده است. این امر موجب تضییع حقوق تعداد زیادی از کارکنان که سابقه خدمت بیش از بیست سال دارند شده است در حالی که در ماده4 قانون مذکور و بند یک لایحه قانونی راجع به اجازه انتقال یا استخدام جهت تامین کادر قضایی و اداری مورد نیاز دادگستری مصوب 1359/03/03 فاقد چنین محدودیت و شرایط حداقل و حداکثر سابقه خدمتی می‌باشد. لذا از آنجا که بخشنامه مذکور در این قسمت مخالف قانون بوده و در تضاد آشکار با اهداف قید شده در بند 9 اصل سوم و اصل 28 قانون اساسی است.مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 803/709/7 مورخ 1381/02/05 اعلام داشته‌اند، نتیجه تبدیل شغل اداری به قضایی کارمند قابلیت بکارگیری وی در حدود زمان متعارف برای اشتغال به کار قضا است. هر آینه این محدودیت برداشته شود آن کسانی هم که در 29 سالگی شغل اداری خود توفیق اخذ مدرک تحصیلی را یافته‌اند مایلند تبدیل شغل پیدا کنند آیا منظور از این تبدیل شغل صرف عنوان قضایی گرفتن کارمند است یا اینکه در این شغل به خدمت دستگاه درآمده و انجام وظیفه کند. لذا با این استدلال بدیهی است قوه قضاییه آن دسته از کسانی را که بتوانند یک‌سوم شغل سی ساله خود را در این سمت بگذرانند مناسب برای گزینش دانسته و این ابتکار محل قانونی و تضییع حق نیست.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه استخدام کارکنان اداری وزارت دادگستری در مشاغل قضایی و با تبدیل وضعیت استخدامی آنان از اداری به قضایی از اختیارات قوه قضاییه است و الزام قانونی ندارد و در نتیجه تعیین ضوابط و شرایط لازم در زمینه استخدام و تبدیل وضع استخدامی کارمندان اداری به کیفیت فوق‌الذکر به نظر و تشخیص ریاست قوه قضاییه و مرجع قانونی تعیین شرایط و صلاحیت قضات دادگستری راجع است، بخشنامه شماره 880/79/الف مورخ 1379/03/21 از جهت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع