ماده 5 آیین‌نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیئت دولت و تشکیل شورای اطلاع رسانی دولت

در دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه به منظور برنامه ریزی و فعالیت های اطلاع رسانی موثر، کارگروه اطلاع رسانی دستگاه متشکل از بالاترین مقام دستگاه (رئیس)، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی یا مسئول مربوطه دستگاه (دبیر کارگروه)، معاون مربوطه و روسای سازمان‌های تابعه دستگاه به تشخیص رئیس دستگاه و مسئولان واحدهای فناوری اطلاعات، حراست دستگاه و سه نفر از افراد صاحب نظر در حوزه رسانه‌ای به انتخاب رییس دستگاه تشکیل می‌شود.
تبصره 1- مدیران دستگاه‌های اجرایی مکلفند زمینه‌های لازم اعم از زیرساخت، اعتبارات و نیروی انسانی برای فعالیت‌های اطلاع رسانی مستمر و موثر، رصد رسانه‌ها، تولید، انتشار و توزیع محتواهای خبری در تمامی رسانه‌ها و با اولویت رسانه‌های رسمی و امکان بهره‌مندی از ظرفیت اطلاع‌رسانی‌های مردمی را با رعایت قوانین و از محل اعتبارات مصوب مربوط فراهم کنند.
تبصره 2- انتصاب روسای مراکز روابط عمومی و اطلاع رسانی و عناوین مشابه دستگاه های اجرایی پس از اخذ تأییدیه صلاحیت های حرفه ای از دبیرخانه شورا مجاز است و اختصاص پست سازمانی منوط به اخذ تأییدیه مذکور است.
تبصره 3- دستگاه ای اجرایی ذیل قوه مجریه مکلفند در مرحله ارائه پیشنهاد و پیش از اجرای برنامه ها و طرح های ملی و تصمیم های کلان که آثار آنها شامل عموم مردم می‌شود، پیوست رسانه‌ای و الزامات اجرایی آنها را تهیه و ضمن ارسال و اطلاع به دبیرخانه شورا، نسبت به اجرای آن اقدام نمایند.
تبصره 4- در مواردی که دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه قصد شکایت از رسانه‌ای را داشته باشند، گزارش آن برای دبیرخانه شورا جهت اطلاع ارسال می‌شود.
در مواردی که به تشخیص کارگروهی با عضویت دبیر شورا، معاون ارتباطات دفتر رییس جمهور، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نمایندگانی از معاونت حقوقی رییس جمهور و دستگاه شاکی و با پیشنهاد دبیرخانه نسبت به موضوع تصمیم و یا ترتیبات مشخصی اتخاذ شود دستگاه مزبور مکلف به رعایت آن خواهد بود.