رای شماره 215 مورخ 1383/06/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 740/82

شاکی:آقای سیدمحمدحسین مکی

موضوع:ابطال بند 3-4 از بخش چهارم شیوه‌نامه شماره97/710 مورخ 11/12/81 (دستورالعمل نقل و انتقالات وزارت آموزش و پرورش

تاریخ رای:پنج‌شنبه 8 مرداد 1383

شماره دادنامه: 215

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در ماده 13 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1374 و آیین‌نامه اجرایی آن (ماده 17) کلیه دستگاههای اجرایی مکلف و ملزم شده‌اند همسران جانبازان را به تبعیت از جانبازان به محل اشتغال و خدمت جانباز منتقل نماید. و در این میان سخنی از «درصد جانبازی» به میان نیامده است. ولیکن وزارت آموزش و پرورش با ابلاغ دستورالعمل نقل و انتقالات در بند 3 از بخش چهارم شیوه نامه شماره97/710 مورخ 11/12/81 با اعمال نظرات سازمانی و تعیین میزان درصد برای جانبازی موجب محرومیت خیل عظیمی از جانبازان از حق انتقال همسران مطابق قانون تسهیلات گردیده است. لذا استدعا دارد با توجه به اینکه بند 3-4 بخش چهارم موضوع درصد جانبازی همسر از دستورالعمل فوق الاشاره نافی حق مکتسب قانونی جانبازان کشور بوده و مغایر هدف قانونگذار می‌باشد نسبت به ابطال بند مذکور اقدام فرمایید. مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره42/107798/710 مورخ 23/12/82 اعلام داشته‌اند، 1- در بحث نقل و انتقال فرهنگیان علاوه بر ایجاد زمینه‌های مساعد برای استفاده مطلوب از نیروی انسانی و رفع کمبود و تعدیل نیروی انسانی در مناطق آموزشی، تامین رفاه و آسایش نسبی فرهنگیان متقاضی نیز مد نظر می‌باشد که بر اساس بخشنامه‌ها و دستورالعملهای صادره در حیطه اختیارات وزارت متبوع و سازمانهای آموزش و پرورش بوده و مستند قانونی مبنی بر الزام دستگاه به انتقال مستخدم بدواً بدون در نظر گرفتن اختیارات دستگاه و صرفاً حسب درخواست مستخدم وجود ندارد. 2- بند 3-4 شیوه نامه فوق‌الاشاره که در شکوائیه ایشان به آن اشاره گردیده نیز در راستای هدف فوق‌الذکر امتیاز ویژه‌ای است که رفاه حال عزیزان جانباز و همسر آنان که نیاز به مراقبت ویژه داشته و متقاضی انتقال از محل خدمت فعلی داخل استان به سایر مناطق آموزشی خارج از استان می‌باشند در نظر گرفته شده در حالی که همسر شاکی تقاضای انتقال در مناطق داخلی استان را دارد که این امر به سازمانهای آموزش و پرورش تفویض اختیار گردیده است و مشارالیه مشمول بند مذکور نمی‌باشند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

قانونگذار به شرح ماده 13 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1374 دستگاه های اجرایی را در اعطای تسهیلات رفاهی، اجتماعی و اقتصادی مکلف به رعایت اولویت مطلق جانبازان نموده و چگونگی اعطای تسهیلات مذکور را از طریق تنظیم و تصویب آیین‌نامه اجرایی مربوط به پیشنهاد بنیاد و موافقت ولی‌فقیه یا نماینده ماذون از طرف ایشان و تصویب هیات وزیران محول و موکول کرده که در تاریخ 28/8/79 با رعایت مقررات به تصویب رسیده است. نظر به حکم مقنن در باب ضرورت حمایت از جانبازان از طریق اولویت در برخورداری از تسهیلات قانونی و وحدت ملاک مقرر در ماده17 آیین‌نامه مزبور در زمینه تکلیف آموزش و پرورش در انجام تسهیلات لازم در جهت انتقال همسر جانباز، مفاد بند 3-4 از بخش چهارم دستورالعمل نقل و انتقالات معلمان و کارمندان وزارت آموزش و پرورش «جانبازان بالای40% که با تایید بنیاد جانبازان نیاز به مراقبت ویژه دارند و همسر یا مراقب آنان به تایید بنیاد مزبور» که اولویت انتقال جانباز و همسر یا مراقب او را مقید و مشروط به درجه جانبازی وی به میزان 40% با تایید بنیاد جانبازان اعلام داشته و با وضع قاعده مذکور دایره قلمرو قانون را محدود ساخته است، مغایر هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات وزارت آموزش و پرورش تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی

منبع